Štatistiky návštevnosti

Návštevnosť Tatranských informačných kancelárií

Autor – pracovníci Tatranských informačných kancelárií Starý Smokovec a Tatranská Lomnica

Spôsob zberu – evidencia návštevníkov kancelárie, osobný rozhovor, denná báza

Návštevnosť podľa národnosti

Štatistika záujmu


Štruktúra ubytovaných návštevníkov

Autor – zdrojové dáta zo Štatistického úradu, spracovanie Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spôsob zberu – na základe mesačného výkazu CR1-12, ktorý je povinný vyplniť každý ubytovateľ zapísaný v registri ubytovacích zariadení CR

  • Štruktúra ubytovaných 2019 PDF XLSX
  • Štruktúra ubytovaných 2020 PDF XLSX

Našou snahou je zhromaždiť relevantné dáta o cestovnom ruchu v Tatrách na jedno miesto. V prípade, že sú tieto dáta pre Vás užitočné a využijete ich pri nejakej analýze či aplikácii, dajte nám prosím vedieť na riaditel@tatry.sk, potešíme sa akémukoľvek využitiu. Takisto uvítame námety na zlepšenie.


Iné zaujímavé štatistiky

Reklama v meste Vysoké Tatry

Foto mapovanie reklamných a infromačných tabúľ v teréne počas februára 2021 vykonané tímom Tatranských informačných kancelárií.

Výstupy: Správa Mapa s fotkami Dáta csv Dáta json


regiontatry   sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky