Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Štatistiky návštevnosti

Výber miestnej dane a prenocovania 2022/2023

Autor – zdrojové dáta zo Štatistického úradu, spracovanie Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry + samosprávy (ohľadom miestnej dane)

Spôsob zberu –  na základe mesačného výkazu CR1-12, ktorý je povinný vyplniť každý ubytovateľ zapísaný v registri ubytovacích zariadení CR a výkazy miestnej dane, ktoré zasiela ubytovateľ na samosprávu

Spracované zatiaľ na ročnej báze

Prenocovania na mesačnej báze

Autor – zdrojové dáta zo Štatistického úradu, spracované Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry, možnosť filtrovať podľa obcí, rokov a mesiacov

Spôsob zberu –  na základe mesačného výkazu CR1-12, ktorý je povinný vyplniť každý ubytovateľ zapísaný v registri ubytovacích zariadení CR a výkazy miestnej dane, ktoré zasiela ubytovateľ na samosprávu

Návštevnosť Tatranských informačných kancelárií

Autor – pracovníci Tatranských informačných kancelárií Starý Smokovec a Tatranská Lomnica

Spôsob zberu – evidencia návštevníkov kancelárie, osobný rozhovor, denná báza

Návštevnosť podľa národnosti 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2021 Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

Štatistika záujmu 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2021 Q1 Q2 Q3Q4

2022 2023


Štruktúra ubytovaných návštevníkov

Autor – zdrojové dáta zo Štatistického úradu, spracovanie Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry

Spôsob zberu – na základe mesačného výkazu CR1-12, ktorý je povinný vyplniť každý ubytovateľ zapísaný v registri ubytovacích zariadení CR

  • Štruktúra ubytovaných 2019 PDF XLSX
  • Štruktúra ubytovaných 2020 PDF XLSX

Spočítanie turistov vo vysokohorskom teréne

Autor – Štátne lesy Tatranského národného parku

Spôsob zberu – Každoročne organizujú ŠL TANAPu manuálne spočítanie turistov vo vysokohorskom teréne na nástupoch do dolín či iných miestach vo vybraný pracovný deň začiatkom augusta.

Spracovanie – Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Vám prináša prehľad výsledkov sčítania od roku 2016 rozdelené podľa jednotlivých trás. Tak si môžete pozrieť ktoré trasy sú najviac navštevované. Na druhej stránke si môžete pozrieť vývoj návštevnosti zvolených trás podľa rokov.