Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Tatranský národný park

Návštevný poriadok

Pravidlá pre návštevníkov Tatranského národného parku podľa aktuálne platnej vyhlášky z roku 2017 (zdroj tanap.sopsr.sk)  

Zvieratá národného parku

Živočíšstvo možno v Tatranskom národnom parku možno stretnúť kdekoľvek. Veľký vplyv na tatranskú faunu mali najmä studené obdobia v dobách ľadových, ktoré neskôr vystriedali teplejšie s teplomilnejšími druhmi z východnej či juhovýchodnej Európy. Tatranskú faunu preto...

Rastliny národného parku

Rastlinstvo Tatier patrí do obvodu flóry vysokých centrálnych Karpát. Veľkosť územia, veľké výškové rozmedzie, striedanie sa rôznych geologických podloží, špecifické klimatické podmienky a kimroklimatické podmienky v hlbokých dolinách, pôdne pomery a v neposlednom rade aj historické činitele ovplyvnili vývoj rastlinstva...

Organizácie Tatranského národného parku

Tatranský národný park bol založený v roku 1949, ktorý spravovala Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. V roku 1995 došlo k zrušeniu pôvodnej Správy TANAP-u a nástupcom sa stali dve organizácie: Štátne lesy TANAP-u a...

Ako sa správať v území s výskytom medveďa

Prinášame vám zopár rád, ako sa správať v území s výskytom medveďa,  ktoré spracovali odborníci na to vzatí – pracovníci TANAP-u. Nadnesene sa zvykne hovorievať, že o tom, ako človek zareaguje pri stretnutí s medveďom, nerozhoduje...

Tatranský národný park

Tatranský národný park bol vyhlásený už v roku 1949 a je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najväčšia horská skupina v karpatskom oblúku s najväčším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m.n.m.). V európskom meradle ide o jedinečnú ochranu...