Infocentrum

Infocentrum – aktuálne informácie , dianie v regióne Vysokých Tatier a dôležité telefónne čísla.