Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Rastliny národného parku

Rastlinstvo Tatier patrí do obvodu flóry vysokých centrálnych Karpát. Veľkosť územia, veľké výškové rozmedzie, striedanie sa rôznych geologických podloží, špecifické klimatické podmienky a kimroklimatické podmienky v hlbokých dolinách, pôdne pomery a v neposlednom rade aj historické činitele ovplyvnili vývoj rastlinstva v Tatrách a ponúkajú v tomto území možnosť na existenciu a prežívanie širokej škále druhov. Z územia Tatier je popísaných takmer 1650 druhov silíc a rias, 1200 druhov lišajníkov, viac ako 720 druhov machov a 1400 druhov cievnatých rastlín. Viacero rastlín má na tomto území jediné miesto výskytu na Slovensku ako napríklad: zvonček hrubokoreňový, očianka tatranská či mak tatranský.

Zachovalo sa tu množstvo pozostatkov rastlinstva z ľadových dôb ako: medvedík alpínsky, ostrička myšia alebo iskerník ľadovcový. Medzi ďalšie veľmi vzácne ddruhy rastlín, ktoré sa v Tatrách vyskytujú na jednej alebo iba niekoľkých lokalitách, patrí trávnička alpínska, ostrica černastá a poniklec jarný.

V horskom a vyššom horskom vegetačnom stupni sú rozšírené veľmi vlhké až zamokrené nelesné stanovištia, ktorými sú spoločenstvá rašelinísk. Tieto poskytujú biotop pre viaceré kriticky ohrozené rastlinné druhy.

Krásu mnohých tatranských rastlín si môžete pozrieť v Botanickej záhrade – expozícií tatranskej prírody, ktorá sa nachádza v Tatranskej Lomnici.