Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Tatranský národný park

Tatranský národný park bol vyhlásený už v roku 1949 a je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najväčšia horská skupina v karpatskom oblúku s najväčším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m.n.m.). V európskom meradle ide o jedinečnú ochranu flóry a fauny v najvyšších európskych veľhorách ležiacich severne od Álp. Spolu s poľským národným parkom sú Tatry od roku 1993 biosferickou rezerváciou UNESCO.

Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km a územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha s ochranným pásmom 30 703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Hlavný hrebeň Vysokých Tatier tiahne sa od Ľaliového sedla po Kopské sedlo a má tvar vypuklého oblúka s minimálnym klesaním. Sieť turistických chodníkov má dĺžku približne 600 km a vo vysokohorskom prostredí TANAP-u sa sezónne uzatvárajú v období od 1.novembra do 15.júna.

O TANAP-e a jeho obyvateľoch sa možno najviac dozvedieť v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktoré vzniklo v roku 1957. Zbierky sú rozdelené na prírodovedeckú, ochranársku, historickú a etnografickú expozíciu.