Top udalosti

XVIII. reprezentačný ples LGK

KAVIAREŇ A ČAJOVŇA U VLKA – PROGRAM JANUÁR

LAPONSKÉ PRÍBEHY A ROZPRÁVKY

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM

BETLEHEMY v ÚĽUV-e TATRANSKÁ LOMNICA

Tatranský národný park

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenskej Republiky. Bol založený 1.januára 1949. Rozprestiera sa na celom území Tatier a v priľahlých kotlinách na ploche 1 045 km2 ( vlastné územie – 738 km2, ochranné pásmo – 307 km2). Poslaním TANAP-U je zachovanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a ochrana tatranskej prírody.

Za týmto účelom je potrebné rešpektovať Návštevný poriadok Tatranského národného parku:

  • neničíme informačné tabule, ktoré návštevníkom poskytujú informácie o tatranskej prírode
  • v záujme ochrany prírody využívame značkované chodníky, ktoré sú sprístupnené (v období od 1.novembra do 15.júna sú niektoré uzatvorené)
  • v období od 16.júna do 31.októbra je možné pohybovať sa na území národného parku len za prítomnosti odborne spôsobilej osoby
  • neprodukujeme nadmerný hluk, relaxujeme tak aby sme nerušili pokojný chod prírody
  • krásu prírody neznečisťujeme odpadkami
  • na území národného parku nie je povolené byvakovanie a stanovanie
  • zakladanie ohňa je možné len na miestach na to vyhradených
  • vodenie psov je povolené len za podmienky, že Váš pes bude na vodiacom remeni a bude mať nasadený ochranný košík; v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
  • správame sa tak aby nedochádzalo k poškodeniu alebo úhynu rastlín a živočíchov – netrháme kvety a neplašíme zvieratá
  • nevstupujeme do priepastí a nesprístupnených jaskýň

 Zdroj:http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-41/zakladne-informacie

regiontatry zakopane  sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR