Top udalosti

TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK POPRAD

PREDVÁDZANIE DREVOREZBY V ÚĽUV TATRANSKÁ LOMNICA

ZIMNÁ BEŽECKÁ SÉRIA – 2. KOLO

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU TATRANSKÝCH OSÁD

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM

Tatranský národný park

Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom Slovenskej Republiky. Bol založený 1.januára 1949. Rozprestiera sa na celom území Tatier a v priľahlých kotlinách na ploche 1 045 km2 ( vlastné územie – 738 km2, ochranné pásmo – 307 km2). Poslaním TANAP-U je zachovanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a ochrana tatranskej prírody.

Za týmto účelom je potrebné rešpektovať Návštevný poriadok Tatranského národného parku:

  • neničíme informačné tabule, ktoré návštevníkom poskytujú informácie o tatranskej prírode
  • v záujme ochrany prírody využívame značkované chodníky, ktoré sú sprístupnené (v období od 1.novembra do 15.júna sú niektoré uzatvorené)
  • v období od 16.júna do 31.októbra je možné pohybovať sa na území národného parku len za prítomnosti odborne spôsobilej osoby
  • neprodukujeme nadmerný hluk, relaxujeme tak aby sme nerušili pokojný chod prírody
  • krásu prírody neznečisťujeme odpadkami
  • na území národného parku nie je povolené byvakovanie a stanovanie
  • zakladanie ohňa je možné len na miestach na to vyhradených
  • vodenie psov je povolené len za podmienky, že Váš pes bude na vodiacom remeni a bude mať nasadený ochranný košík; v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
  • správame sa tak aby nedochádzalo k poškodeniu alebo úhynu rastlín a živočíchov – netrháme kvety a neplašíme zvieratá
  • nevstupujeme do priepastí a nesprístupnených jaskýň

 Zdroj:http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-58-41/zakladne-informacie

regiontatry zakopane  sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR