Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Organizácie Tatranského národného parku

tatransky narodny park

Tatranský národný park bol založený v roku 1949, ktorý spravovala Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. V roku 1995 došlo k zrušeniu pôvodnej Správy TANAP-u a nástupcom sa stali dve organizácie: Štátne lesy TANAP-u a Správa TANAP-u. 

1.4.2022 sa najstarší národný park na Slovenku, po takmer troch desaťročiach, opäť vrátil k integrovanému modelu správy tohto vzácneho územia a obe organizácie boli zlúčené v Správu TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. Denná správa: Štátne lesy TANAP-u končia!

Štátne lesy TANAP-u zlúčením zanikli na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom je reforma národných parkov. Takmer všetko územie s rozlohou vyše štyridsaťtisíc hektárov prešlo pod novovzniknutú Správu TANAP-u. Zvyšok spravuje nová Správa PIENAP-u.

Riaditeľ: Ing. Pavol Majko / [email protected]

Správa TANAP-u:

  • zabezpečuje monitoring a starostlivosť o chránené územia, pomáha zraneným či vysileným živočíchom, venuje sa envirovýchove
  • vypracováva odborné stanoviská, GIS výstupy, programy starostlivosti a projekty ochrany
  • zabezpečuje starostlivosť o turistické chodníky a infraštruktúru (prístrešky, lavičky), značenie chodníkov
  • v Tatranskej Lomnici prevádzkuje Múzeum TANAP-u a Botanickú záhradu.

História:

Tatranský národný park je najstarším z deviatich národných parkov Slovenska. Založený bol 1.januára 1949 a spolu s poľským národným parkom sú od roku 1993 Vysoké Tatry i Biosferickou rezerváciou UNESCO. Od začiatku viedla starostlivosť o územie dočasná Správa TANAP-u, ktorú zastrešovalo riaditeľstvo Lesného závodu Vysoké Tatry. Koncom októbra 1952 sa výkonným orgánom pre veci Tatranského národného parku stala Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. Zložku riadilo Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s Povereníctvom školstva, vied a umení. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa správy územia jej sekundoval Poradný zbor pre veci TANAP-u, zložený z odborníkov v oblasti geológie, hydrológie, botaniky či zoológie, ako aj zástupcov oboch povereníctiev, Slovenského plánovacieho úradu  i ďalších expertov.

Činnosť tejto Správy TANAP-u sa skončila v roku 1994. V roku 1995 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny a takmer všetky kompetencie prevzali Štátne lesy TANAP-u. Pod gesciou Ministerstva životného prostredia vznikla v roku 1996 opäť nová Správa TANAP-u.