Organizácie Tatranského národného parku

Tatranský národný park

bol založený v roku 1949, ktorý spravovala Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici s najvyšším orgánom Poradný zbor pre vecu TANAP-u.

V roku 1995 došlo k zrušeniu pôvodnej Správy TANAP-u a nástupcom sa stali dve organizácie.

Štátne lesy TANAP-u

www.lesytanap.sk

FB: @lesytanap

  • starostlivosť o turistické chodníky a infraštruktúru (prístrešky, lavičky,…), značenie chodníkov
  • prevádzka Múzea TANAP-u a Botanickej záhrady,
  • zamestnancov v teréne môžete stretnúť napr. pod označením Lesná stráž
  • príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorá spravuje majetok Slovenskej republiky na území Tatranského národného parku
  • sídlo v Tatranskej Lomnici

Správa TANAP-u

tanap.sopr.sk alebo spravatanap.sk

FB: @spravatanapu

  • zabezpečuje monitoring a starostlivosť o chránené územia, pomáha zraneným či vysileným živočíchom, venuje sa envirovýchove
  • vypracováva odborné stanoviská, GIS výstupy, programy starostlivosti a projekty ochrany
  • v teréne môžete stretnúť zamestnancov – Stráž prírody
  • organizačný útvar Štátnej ochrany prírody, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia
  • sídlo vo Svite