Návštevný poriadok

tatransky neporiadok

Návštevný poriadok vizuálne

Pozrite sa kedy a kam môžete v Tatranskom národnom parku ísť. Vyberte si z menu, aký šport chcete v Tatrách robiť. Nastavte si na časovej osi dátum, kedy chcete vyraziť. Mapa Vám ukáže, kam smiete ísť....

Základné pravidlá v TANAP-e

Ďakujeme, že pri pohybe v Tatrách dodržiavate nasledujúce pravidlá: chodíte len po turistických značkovaných trasách a náučných chodníkoch (v období od 1.novembra do 14.júna sú niektoré uzatvorené, viď zimná uzávera) neničíte informačné tabule, ktoré návštevníkom poskytujú...

Zimná uzávera vybraných turistických chodníkov

Sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách trvá od 1.novembra do 14.júna. V tomto čase si príroda a zvieratá užívajú zimný odpočinok. Uzavreté sú najmä vyššie položené chodníky, sedlá a štíty. Všetky chodníky vedúce k...

Pohyb mimo vyznačených chodníkov

Na území Tatranského národného parku je možné sa pohybovať aj mimo vyznačených turistických chodníkov vo vybraných lokalitách pri splnení určitých podmienok. Pravidlá vychádzajú zo Zoznamu vyhradených miest, ktorý bol vydaný 14.6.2017 a platí do dňa vydania...