Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Kúpeľníctvo

ZDRAVIE

Neobyčajná čistota vzduchu, vysoké hodnoty slnečného svitu, presýtenosť tatranského ovzdušia voňavými silicami a mnohé ďalšie aspekty Vás presvedčia o ozdravných účinkoch obľúbenej dovolenkovej destinácie. Vo vyššej nadmorskej výške sa totižto zvyšuje množstvo hemoglobínu ale aj celkové množstvo krvi v tele. Zmenu v organizme spôsobuje aj zvýšená intenzita slnečného žiarenia či zvýšený atmosférický tlak. Neobyčajne čistý vzduch pozostáva z faktu, že sa Vysoké Tatry nachádzajú nad vrstvou prachovej a dymovej zóny, čím je vzduch takmer bez baktérií a alergénov. Slnečný svit sa tu vyznačuje vysokými hodnotami (ročný priemer 1817 hodín) a zosilnenou intenzitou ultrafialového žiarenia, ktoré je v porovnaní s mestskou klímou asi 15-násobné. Čo sa týka atmosférického tlaku, teda tlaku vzduchu, ide o jav vyvolaný tiažou vzduchového stĺpca siahajúceho od nadmorskej výšky až po hornú hranicu atmosféry. Okrem nadmorskej výšky na tento tlak vplýva aj teplota či prúdenie vzduchu. TATRY AKO LIEK!

     

KLIMATOTERAPIA

Podstatou klimatického kúpeľného pobytu je klimatoterapia, teda jedinečná kombinácia horskej klímy doplnená pobytom na čerstvom vzduchu. Aktívna klimatoterapia presnejšie teda využíva jednotlivé klimatické faktory ako vietor, slnko a tieň a ich kombináciu s kinezioterapiou (turistikou), športovými a outdoorovými aktivitami a tak pôsobí ako komplexná terapia. Samotná klíma sa vyznačuje pomernou stálosťou a patrí medzi trvalé fyzikálno-geografické črty miesta alebo krajiny. Koža reaguje na teplotné, mechanické, vlhkostné, elektromagnetické podnety. Sliznica dýchacích ciest zas na plynné súčasti, aerosóly a zmyslové orgány, ktoré sprostredkujú čuchové, akustické a zrakové podnety. Pri zmene klímy sa musí organizmus prispôsobiť zmeneným podmienkam, aby si udržal stabilné vnútorné prostredie. Klimatickou liečbou sa zaoberal i doktor Szontagh, ktorý sa na základe meraní a pozorovania presvedčil, že počas zimných teplotných inverzií je vo vyšších polohách nie len teplejšie, ale je tam aj podstatne viac slnečných dní. Taktiež prichádza k zníženej tenzii kyslíka čo sa vyznačuje nízkym tlakom vzduchu, nižšou priemernou teplotou a presýtenosťou tatranského ovzdušia ozónom. Vysoké Tatry preto ponúkajú mnoho možností ako tieto výhody spojiť v nejednu krásnu vychádzku s výhľadmi na slovenské štíty v príjemnom lesnom prostredí, ktoré ponúka primeranú vlahu a presýtenosť celého tatranského ovzdušia. Klimatoterapia pôsobí priaznivo najmä vtedy, keď je iná ako podnebie, v ktorom sa človek bežne pohybuje a za výhodné sa považujú lokality s nadmorskou výškou od 600 do 2500 m. n. m.

ŠPORT

Naše telo sa nadmorskej výške prispôsobuje takmer okamžite. Štúdie zamerané na športovcov ukázali, že hladina hemoglobínu, sa za týždeň strávený vo vysokohorskom prostredí zvýši asi o jedno percento, čo sa následne prejaví zlepšením telesnej výkonnosti o jedno až tri percentá. Vo vyššej nadmorskej výške sa zvyšuje množstvo hemoglobínu v ale aj celkové množstvo krvi. Zmenu v organizme spôsobuje aj zvýšená intenzita slnečného žiarenia. Na Štrbskom Plese sa tiež nachádza podobný atmosférický tlak ako v Alpách vo výške 3000 m.n.m. a možno aj preto sa tu vracajú trénovať športovci z celého sveta.

     

SMOKOVECKÁ KYSELKA

Osviežujúca kyselka prameniaca na južnom úbočí Slavkovského štítu spod panensky čistého podložia vo výške 1030 m.n.m. bola najsilnejším stimulom k vzniku prvej tatranskej osady, ktorá po prameni zdedila názov (Zmoka (čierne vodné kura) /Šmeks (Schmecks, nem. – chutní) – Starý Smokovec. Už kráľovský úradník Juraj Wernher (1497-1567), kapitán šarišského hradu, vo svojom diele ,,O podivuhodných vodách Uhorska“ písal o výnimočnosti tatranskej kyselky ako aj učiteľ Juraj Buchholtz st. (1643-1724) vo svojom životopise z roku 1707. Okrem iného tu spomína i štýlovú výstavbu prvých drevených zrubov, kúpeľných domov v okolí prameňov či čerpanie vody. Kyslý prameň spomína i jeho syn Jakub Buchholtz (1696-1758), kežmarský ihlár, mineralóg a boanik, ktorý v roku 1751 viedol cisársku komisiu pri skúmaní nerastného bohatstva Spiša. Po preskúmaní viacerých minerálnych zdrojov, odporúčal minerálnu vodu z Tatier piť ľuďom denne, hlavne pre jej liečivé a blahodarné účinky. S týmto prívlastkom boli plné demižóny pravidelne prepravované na chrbtoch oslov a koní, dokonca aj pre osobnú potrebu kráľovnej Márie Terézie, na dvor do Viedne (viac ako 400 km!). V čase, keď ju „králi“ pili, mala oranžovú farbu, nakoľko ešte neexistoval spôsob, ako znížiť vysoký obsah železa. Podrobnejší rozbor vôd z prameňov uskutočnil v roku 1772 viedenský profesor Heinrich Johann Crantz, ktorý v nich okrem kysličníka uhličitého a železa objavil aj iné dôležité minerály. Vtedy veľmi uznávaný odborník, vo svojej práci opísal túto vodu ako najlepšiu s akou sa kedy stretol. Už vtedy preukázal, že táto perlivá a železitá tatranská voda lieči nervové poruchy, kožné a pohybové choroby a tiež podporuje trávenie. V druhej polovici 19. storočia dva smokovecké pramene pomenovali menami Castor a Pollux, podľa dvojčiat z gréckej mytológie. Ľudia si ich názvy často prispôsobovali a menili. Bolo to zavinené aj tým, že voda sa vo veľkom pila po celom Uhorsku, pod rôznym označením v každom jazyku.

     

TATRANSKÁ MINERÁLKA

Dnes je prameň Smokoveckej kyselky voľne prístupný a veľmi obľúbený miestnymi obyvateľmi či turistami. V roku 2017 sa voda z prameňa začala plniť v novootvorenej plničke do ekologických sklenených fliaš a dostupná je vo vybraných reštauráciách, hoteloch a gastronomických zariadeniach pod názvom TATRANSKÁ MINERÁLKA. Výnimočnosť minerálky spočíva predovšetkým v jej absolútnej čistote. Svetová unikátnosť vyplýva z toho, že neobsahuje žiadne ani len mikrobiologické znečistenie. Má neuveriteľne vyvážený a zároveň ideálny nízky obsah rozpustných minerálov, čo ju predurčuje k celodennému pitiu. Je rovnako vhodná pre deti aj pre dospelých. Za svoje zloženie vďačí hlavne nadmorskej výške prameňa a podložiu, cez ktoré vyviera – žula! Za svoju lahodnú a nezameniteľnú chuť vďačí hlavne ideálnemu obsahu prírodnému oxidu uhličitému (CO2). Tatranská minerálka sa tak rokmi určite stala symbolom kvalitného pohostinstva na akciách každého druhu.