Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Žltá stena vo Vysokých Tatrách – Na minútku do múzea

  • 27.10.2021

Poprad, 27.10.2021

Podtatranské múzeum v Poprade v rámci svojej každotýždennej rubriky „Na minútku do múzea“ predstavilo veľmi zaujímavé tatranské dielo s názvom „Žltá stena vo Vysokých Tatrách“, kresbu od Viliama Forbergera z roku 1925. Veľká Žltá stena je geologická a archeologická lokalita, nachádza neďaleko Tatranskej Polianky vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Dielo je v súčasnosti prezentované v rámci expozície a aktuálnej výstavy „ARCHEOLOGICKÁ…“ v Podtatranskom múzeu v Poprade na Vajanského 72/4.

Veľká Žltá stena je geologická a archeologická lokalita, nachádza neďaleko Tatranskej Polianky vo Velickej doline. Názov dostala podľa zafarbenia piesku. Predstavuje najvyšší geologický odkryv štvrtohorných sedimentov na Slovensku. Na stene je možné pozorovať viac ako miliónročný sled ukladania riečno-ľadovcových sedimentov vo Velickej doline. Delí sa na dve časti: Malú Žltú stenu a Veľkú Žltú stenu. V čase výstavby tatranských osád sa v minulosti z nej ťažil piesok (zač. 80. rokov 19. stor.) Ťažbou sa aj vážne poškodila, z pôvodnej sa zachoval len zlomok. S lokalitou je spájané aj dávnoveké opevnené sídlisko, sklovitá troska ktorá sa na mieste našla naznačuje, že bola osídlená na prelome nášho letopočtu, keď severné hornaté časti Slovenska obýval ľud púchovskej kultúry.

Lokalita patrí do Národnej prírodnej rezervácie Velická dolina. Vzťahuje sa na ňu územná ochrana TANAPu. 

Viliam Forberger (1848 – 1928) vytvoril veľké množstvo kresieb, ktoré boli často reprodukované v rôznych publikáciách a ilustrovaných časopisoch, najčastejšie ako prílohy ročeniek Karpatského spolku. Slúžili tak na poznávanie i propagáciu Tatier a tatranskej turistiky. Forberger si tak získal popularitu a uznanie. V roku 1925 galéria Albertina (Viedeň) zakúpila jeho kresby Panoráma Tatier od Levoče a Vysoká z Mengusovskej doliny. Podtatranské  múzeum v Poprade vlastní aj panorámu Tatier Vysoké a Belianske Tatry od Popradu”, kresbu z roku 1884.

Zdroj: Marek Ružinský, Podtatranské múzeum v Poprade