Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Tatranský ľadový dóm

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Múzeum kinematografie a fotografie

Zimná sezóna v Tatrách predpovedala ďalší rekord … zasiahla však „koronakríza“

  • 06.05.2020

Vysoké Tatry, 6.5.2020

V marci vo Vysokých Tatrách zo dňa na deň turisti zmizli z ulíc a hôr a cestovný ruch zastal tak, ako život prakticky na celej planéte. V tomto období zvyčajne lyžiari odkladali lyže a bilancovali sa výsledky uplynulej sezóny.

Dopad situácie a tzv. korona krízy je pre turizmus a podnikateľov služieb tvrdý, škody stále narastajú, napriek tomu Tatranci veria, že pri ďalšej fáze uvoľňovania opatrení sa návštevníci budú môcť vrátiť do hotelov, penziónov, apartmánov, či reštaurácií. V súčasnosti sa väčšina z nich aktívne pripravuje na letnú sezónu. Kríza sa však výrazne dotkla i samospráv, obce i mestá v regióne rovnako hlásia výrazné zníženie príjmov vo svojich rozpočtoch.

Predseda oblastnej organizácie OOCR Región Vysoké Tatry a starosta obce Štrba Michal Sýkora odhaduje pokles príjmov v rozpočtoch obcí v tomto roku vo výške okolo 30 %. Nakoľko obce a mestá financujú údržbu infraštruktúry a zázemie pre turistov v jednotlivých tatranských lokalitách, na rozvoj regiónu sú pre samosprávy nevyhnutné aj finančné prostriedky z dotácií v rámci OOCR. Samosprávy pod Tatrami sa v tejto súvislosti obracajú so svojimi požiadavkami a argumentmi na štát, ktorý v najbližších dňoch bude rozhodovať o výške a použití dotácií pre cestovný ruch.“

Štatistiky zimnej sezóny ostali nejasné, i keď signalizovali vynikajúce výsledky a nadväzovali tak na predošlé obdobia, kedy sa vo Vysokých Tatrách kontinuálne lámali rekordy.

Lyžiarske strediská napriek rozpačitému začiatku sezóny a nižšiemu počtu hostí v jej úvode hodnotia zimu do jej predčasného ukončenia kladne. Zlepšenie snehových podmienok a počasia, ktoré prialo lyžiarom a počet hostí vyrovnal a doplnil celkovú návštevnosť, ktorá sa v tatranských lyžiarskych strediskách očakávala. Z pohľadu plánov na celú sezónu, ktorá mala trvať dlhšie, teda zaznamenávame výpadok celej návštevnosti za obdobie od 13.3. do plánovaného ukončenia sezóny a sumárne rapídny pokles hostí.

Hotelieri si uplynulú zimu rovnako pochvaľujú. Bez vplyvu krízovej situácie by sa obsadenosť hotelov a celková návštevnosť regiónu do Veľkej noci vyvíjala nad priemer a sezóna mohla vyzerať veľmi dobre. Takýto scenár sa kvôli mimoriadnej situácii neodohral.

Z pohľadu podnikateľov, sa už v mesiaci február 2020 začala prejavovať aj v tatranskom regióne obava z rozšírenia vírusu Covid 19, a tým pádom poklesol aj počet ubytovaných návštevníkov. V mesiaci február 2020 iba obec Štrba vykázala nárast výberu dane, aj keď minimálny, ale mesto Vysoké Tatry aj mesto Poprad vykázalo pokles. Tieto výsledky spôsobili pokles výberu dane z ubytovania o – 12,48%.

Výborné výsledky z výberu dane v mesiaci január však spôsobili, že narastajúcim spôsobom aj všetky tri samosprávy zatiaľ vykazujú nárast výberu dane, a preto má priebežný nárast výberu dane aj celá OO CR RVT a to o + 12,39%. Výborné výsledky návštevnosti regiónu pokračovali i vo februári. Sú to však zatiaľ nateraz posledné pozitívne správy, pretože už údaje samospráv o počtoch prenocovaní v marci 2020 neveštia nič dobrého. Podľa štatistík za marec 2020 sa OOCR RVT dostane do výrazne červených čísiel. Pokiaľ by neprišlo na konci prvej dekády marca 2020 k uzatvoreniu všetkých ubytovacích zariadení, mali sme „našliapnuté“ k ďalšiemu rekordnému roku v CR v našom regióne, nárast počtu ubytovaných hostí za prvé dva mesiace v roku 2020 oproti rovnakému obdobiu 2019 by činil až +24,64%.

V jednotlivých samosprávach je to percentuálne vyhodnotenie v číslach:  Poprad + 42,48%, Štrba + 29,77% a Vysoké Tatry + 18,66%. V podhorí a v Poprade bolo do konca roka cítiť vplyv používania rekreačných poukazov, ale zrkadlila sa aj celková návštevnosť regiónu.

Čo sa týka celkových počtov, v januári bol zaznamenaný celkový nárast ubytovaných návštevníkov v RVT o + 25,31%, pričom Slovákov pribudlo + 20,89% a cudzincov rekordných + 36,97%. Značné presuny nastali aj v celkovej štatistike návštevnosti z 20 krajín, odkiaľ k nám v roku 2019 prišlo najviac ubytovaných hostí. Úplne z nej vypadli turisti z krajín ako Južná Kórea, Holandsko, Slovinsko a Španielsko, naopak sa do nej „prepracovali“ Belgicko, Švajčiarsko, Estónsko a Bielorusko.

Viaceré zahraničné krajiny zaznamenali aj rekordné nárasty, tých 5 najvyšších uvádzame v poradí: Litva, nárast + 151,81%, Ukrajina +63,32%, Rumunsko +37,47%, Česko +31,27% a Veľká Británia +29,84%. Najväčší /až desaťnásobný/ pokles zaznamenali návštevníci z Južnej Kórei, ktorí už do Európy skrz koronavírus z Ázii necestovali.

Tento čas uzavretia regiónu, atrakcií a zariadení sa v regióne využíva nielen na prípravu opatrení pre bezpečnejšiu prevádzku, ale aj na pomoc prírode v podobe výsadby stromčekov zamestnancami v okolí zjazdoviek v Tatranskej Lomnici v súčinnosti so ŠL TANAP, či rôznych iniciatív neziskových organizácií a jednotlivcov, ktorí sa starajú o upratovanie svojho okolia.

Tatranci počítajú s masívnym výpadkom zahraničných hostí, avšak pripravujú sezónu pre domácich turistov a Slovákov, či možno českých turistov tak, aby po dlhej dobe izolácie mohli navštíviť svoje obľúbené miesta aj atrakcie a svoju dovolenku si užili maximálne bezpečne. 

Lucia Blašková
výkonná riaditeľka / executive director
Región Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry
Tel: +421 911 092 137
e-mail: [email protected]
www.regiontatry.sk