Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Vysoké Tatry na konferencii „Mestá a Open Data“ v Prešove

  • 30.09.2020

Dňa 23.9.2020 sa v Prešove uskutočnilo stretnutie nadšencov z rád samospráv ako aj súkromného sektora aby našli spoločnú inšpiráciu a motiváciu ohľadom prínosov otvorených dát pre mesto, ale aj širokú verejnosť. Po informačne bohatých prednáškach o koncepcii otvorených dát a dôvodoch prečo je dobré takéto dáta zverejňovať v podaní organizátora občianskeho združenia Alvaria, prišli na rad aj prednášky ľudí priamo z praxe, väčšinou zo samospráv. Jednoznačným trendom je zverejňovanie dát či už vo vizuálnej alebo strojovo spracovateľnej forme. Aj vďaka takým mohla vzniknúť krásna interaktívna vizualizácia reklamného smogu v meste Trnava, ktorú nájdete na stránkach organizátora www.alvaria.sk. Vyberám pre Vás najzaujímavejšie príspevky:

Mesto Kežmarok udržuje dáta nielen v otvorených datasetoch, ale niektoré z nich aj vizualizuje v geoinformačnom systéme (mapa s rozličnými vrstvami) – body záujmu ako obchody, reštaurácie, servisy, lekárske ambulancie, športoviská či pasportizáciu verejnej zelene a s tým súvisiaci plán kosenia či údržby. Na mape nájdete aj územný plán či adresy z registra adries. Takáto vizuálna podoba často nudných dát zjednodušuje prácu nielen zamestnancom úradu, ale aj rôznym analytikom či poslancom, ktorí potrebujú kvalitnú prezentáciu dát pre kvalitné rozhodnutia a tvorbu verejných politík. Nájdete na stránkach www.kezmarok.sk (verejne dostupné sú len vybraté vrstvy).

Prešovský samosprávny kraj predstavil Geoportál Prešovského kraja www.geopresovregion.sk, kde pracujú so 170 publikovanými datasetmi v rámci Otvoreného katalógu otvorených a geolokovaných údajov, pripravujú z nich rôzne tematické mapy či vizualizujú štatistiky v zaujímavej forme na základe ktorých pripravujú hodnotné analýzy. Takisto pracujú na zbere a tvorbe dát priamo v teréne – nedávno takto zmapovali autobusové zastávky v Prešovskom kraji.

Priestor som dostala aj ja, ako zástupkyňa Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré síce nie je zástupcom samosprávy, ale veľmi úzko s ňou spolupracuje.  Okrem klasickej spolupráci presadzujeme aj spoluprácu na úrovni automatického spracovania údajov. Naše Tatranské informačné kancelárie sú jednoznačným lídrom v spracovaní zoznamu aktuálnych podujatí v regióne a tak sme sa rozhodli tieto dáta pred viac ako rokom otvoriť. Okrem úspechu v súkromnom sektore pomaly učíme aj verejný sektor, ako by to mohol zužitkovať. V mojom príspevku som sa teda venovala úsporám, ktoré implementácia takýchto dát prinesie. Prevádzkovateľ webovej stránky alebo aplikácie nemusí ručne nahadzovať podujatia na svoj web, stačí ak sa spoľahne na kvalitné údaje od nás.

Vďaka pozitívnej energii a všeobecnému nadšeniu z možností, ktoré prinášajú dobre štruktúrované dáta, sme si všetci odniesli ďalšie nápady ako svoju prácu rozvinúť. Otvorili sme napríklad možnosti budúcej spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom v oblasti dát o infraštruktúre cestovného ruchu či kalendári podujatí. Miestne informačné kancelárie by mohli byť garantom údajov o lokálnej ponuke cestovného ruchu (atrakcie, ubytovacie zariadenia ale aj podujatia) a tie by sa mohli konsolidovať na úrovni kraja a neskôr aj republiky. Samozrejme, s využitím otvorených dát a automatického prepojenia s minimálnym zásahom človeka. Bez nutnosti toho, aby sme všetci používali ten istý software. Krása dnešného IT je v otvorených štandardoch, ktoré dokážu komunikovať naprieč platformami. Technológie sú tu predsa na to, aby nám život uľahčovali a nie komplikovali.

Záznam z prezentácie nájdete tu

Lenka Rusnáková, výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry