Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Víkend otvorených parkov a záhrad aj v Expozícii tatranskej prírody

  • 30.05.2018

Tatranská Lomnica, 30. mája 2018

Do celosvetového Víkendu otvorených parkov a záhrad sa už po piaty raz zapoja aj Štátne lesy TANAP-u so svojou Expozíciou tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Na návštevníkov čaká bohatý program, ktorého súčasťou sú rovnako ako po minulé roky i komentované prehliadky v areáli botanickej záhrady.

Podujatím ožije botanická záhrada už túto sobotu, od 9.00 do 16.00 hodiny na návštevníkov za bežné vstupné okrem prehliadok so sprievodcom čakajú aj ukážky sadeničiek vysokohorských rastlín a ich semienok. „Sprievodcované vstupy budú návštevníkom k dispozícii každú celú hodinu alebo na požiadanie,“ upresnila Zuzana Homolová, botanička Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktorá je zároveň aj odbornou garantkou expozície. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, dostanú príležitosť vytvoriť si kvetinkovú paletu, spoznávať budú stopy zvierat, čaká na nich drevené 3D puzzle a zabaviť sa môžu pri kvíze Tatranské „NAJ“.  

Milovníci flóry istotne ocenia pohľad na farbami hýriace alpína práve v tomto období, kedy kvitne väčšina rastlín, ktoré sa v botanickej záhrade pod Lomnickým štítom nachádzajú. „Na relatívne malom území môžeme sledovať prevažnú časť druhov tatranskej flóry. Základný floristický inventár expozície tvoria rastliny vysokohorského prostredia, najmä druhy alpínskeho a subniválneho vegetačného stupňa,“ konkretizovala botanička. Na ploche 3,20 hektára rastie celkovo vyše tristo druhov bylín a drevín. Medzi nimi i také, ktoré pri potulkách prírodou ostávajú pred zrakmi návštevníkov vysokohorského prostredia skryté. Patrí k nim napríklad vzácny iskerník zakoreňujúci, ktorý rastie len na jedinej lokalite vo Vysokých Tatrách a v Expozícii tatranskej prírody kvitne práve v týchto dňoch. Vďaka na toto ročné obdobie nezvyčajne vysokým teplotám začali v predstihu kvitnúť už aj astry, lomikameň či klinčeky, kvety má už i pakrálik a stračonôžka. Naopak horce a dryádky už odkvitli.

Samotná myšlienka otvoriť a verejnosti predstaviť bežne neprístupné parky, záhrady a dvory vznikla v roku 1998 v Londýne. Na Slovensku sa jej chytila nezisková organizácia Národný Trust, ktorá v spolupráci s partnermi zorganizovala takúto akciu po prvýkrát v roku 2007. Rozšírila ju však aj na bežne dostupné miesta. „Hlavným cieľom podujatia je spoločne osláviť a atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska, ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využívania,“ vysvetlila odborná garantka expozície.

Botanickú záhradu si návštevníci Tatranskej Lomnice môžu pozrieť nielen počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, ale v ktorýkoľvek deň až do polovice septembra. Do konca letných prázdnin bude otvorená až do 17.00 hodiny, potom ju môžu záujemcovia navštíviť v čase od 9.00 do 15.00 hodiny. Svoje brány v tejto sezóne zatvorí Expozícia tatranskej prírody 16. septembra 2018.

Spracovala: Mgr. Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u

Tel.: 0902 130 778, 0903 987 594, e-mail: [email protected]

www.lesytanap.sk