Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Verejný odpočet v netradičnej podobe

tanap tatry sprava
  • 23.05.2020

Tatranská Lomnica, 21. mája 2020

Verejný odpočet činnosti Štátnych lesov TANAP-u bude mať pre opatrenia súvisiace s elimináciou šírenia koronavírusu tentokrát netradičnú formu. Uskutoční sa elektronicky.

Verejný odpočet činnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica za rok 2019 je naplánovaný na piatok, 29. mája 2020 od 10.00 do 11.00 hod. Uskutoční sa elektronickou formou na internetovej stránke http://www.lesytanap.sk/sk/.

Výročná správa za rok 2019 spolu so stanoviskom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k tomuto dokumentu a Prezentáciou k výročnej správe sú zverejnené na spomínanej webstránke v sekcii DOKUMENTY/Výročné správy.

Otázky k výročnej správe bude možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu sekretariat@lesytanap.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ŠL TANAP za rok 2019“. Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu.

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, ministerstvo zašle odpovede do ôsmich pracovných dní v súlade s §17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovala: Mgr. Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u

Tel.: 0902 130 778, 0903 987 594, e-mail: martina.petranova@lesytanap.sk

www.lesytanap.sk