Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Verejný odpočet v netradičnej podobe

tanap tatry sprava
  • 23.05.2020

Tatranská Lomnica, 21. mája 2020

Verejný odpočet činnosti Štátnych lesov TANAP-u bude mať pre opatrenia súvisiace s elimináciou šírenia koronavírusu tentokrát netradičnú formu. Uskutoční sa elektronicky.

Verejný odpočet činnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica za rok 2019 je naplánovaný na piatok, 29. mája 2020 od 10.00 do 11.00 hod. Uskutoční sa elektronickou formou na internetovej stránke http://www.lesytanap.sk/sk/.

Výročná správa za rok 2019 spolu so stanoviskom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k tomuto dokumentu a Prezentáciou k výročnej správe sú zverejnené na spomínanej webstránke v sekcii DOKUMENTY/Výročné správy.

Otázky k výročnej správe bude možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu [email protected]. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ŠL TANAP za rok 2019“. Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu.

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, ministerstvo zašle odpovede do ôsmich pracovných dní v súlade s §17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovala: Mgr. Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u

Tel.: 0902 130 778, 0903 987 594, e-mail: [email protected]

www.lesytanap.sk