Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Múzeum kinematografie a fotografie

V Tatranskej Lomnici rozkvitol Horec

  • 23.11.2021

Vysoké Tatry, 23. 11. 2021

Tatranská Lomnica sa môže pochváliť zaujímavým prírastkom v štýle modernej horskej architektúry. Apartmánový dom Horec, ktorý vznikol  prestavbou staršieho ubytovacieho zariadenia, je ukážkou cesty ako citlivo zveľaďovať tatranské architektonické dedičstvo.

Stavebné práce na rekonštrukcii objektu niekdajšieho penziónu Horec začali v roku 2019. Novú podobu objektu navrhol architektonický ateliér Archima s.r.o./www.archima.sk/.   „Verím, že architektúra budovy Horca, hoci táto je rozsahom drobná, bude verejnosťou prijatá, naznačí legitímnosť súdobého prístupu  v architektonickom riešení v sídle Tatranská Lomnica a splní aj túžbu po jedinečnosti. Našim prianím je, aby sa stala prirodzenou súčasťou tohto sídla a svojou inakosťou dotvárala zážitky z tohto prostredia a hlavne z tejto nádhernej krajiny, ktorú nesmieme  pretvárať, smieme ju  iba dotvárať,“ uviedol pri predstavení štúdie Ing. Arch. Peter Marcinko. Podľa jeho slov kvalitne, dizajnovo prepracovaná, súdobá architektúra je budúcnosťou moderného cestovného ruchu na Slovensku. „Táto stavba je taký náš malý manifest k téme, ako postupovať  v architektúre pre cestovný ruch a určiť správne princípy. Zrubová architektúra nemôže byť jediným ani  hlavným nosným prúdom, je  sympatickou spomienkou na časy minulé, ale jej pseudo reminiscencie sú skôr  na škodu. Nachádzame sa v čase, kedy nám chýba sebavedomá moderná  línia so zodpovedajúcou  dávkou výtvarných  hodnôt, porovnateľnou s historickou architektúrou. Osobne ma veľmi lákajú hľadania nových konceptov, téma jedinečnosti a originality v koexistencii s „géniom loci“. Na legitímnu potrebu investorov  „zabojovať o klienta“  ponúkame jednoduchý recept: kvalita – pokora – originalita. A radšej moderne a pravdivo .  „Pokoru“ zdôrazňujem ako jednu  z podstatných  zásad tvorby, pokora ale neznamená bezduchosť a podriadenosť, skôr úctu a rešpekt,“ doplnil ku kontextu Marcinko. Pri rekonštrukcii objektu Horec sa to prejavilo napríklad  aj ohľaduplnosťou voči pôvodnému konceptu stavby, okolitému prostrediu, modeláciou reliéfu a terénnych úprav doplnenou výsadbou  o ďalšie stromy a parkové úpravy. Tatranský balvan, typicky zatrávnená plocha alebo potôčik budú  pre malého návštevníka atraktívnejšie, ako plastové ihrisko, ktoré tu nemá miesto.

Investor, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR), mala pri prestavbe Horca voľnejšie ruky ako napríklad pri rekonštrukcii historického objektu Encián na Skalnatom Plese. „Kým napríklad pri rekonštrukcii fasády na Enciáne sme museli do poslednej kvapky farby rešpektovať fakt, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri Horci to bolo podstatne jednoduchšie, keďže pôvodná stavba bola zo 70-tych rokov 20. storočia. Prioritou bolo dať klasickej panelovej stavbe nový život a podobu adekvátnu modernej architektúre 21. storočia. Architekti náš zámer pochopili a myslím, že sa podarila dobrá vec.  Aj keď nejde o veľkú stavbu, ukázali sme cestu, ako sa dá pristupovať k rekonštrukcii jestvujúcich objektov a zveľaďovať to, čo už v Tatrách je,“ uviedol predseda predstavenstva TMR, a.s. Igor Rattaj.

Architekti pri návrhu prestavby rešpektovali viaceré charakteristické znaky originálnej budovy, vrátane siluety objektu a členenia fasády. Novým prvkom je tvar zastrešenia, pri ktorom  bola inšpiráciou dynamika horských svahov, lavíny so svojím vrstvením, nepravidelnosťou, kryhami ľadu a snehu, čo dodalo vzhľadu objektu výnimočnosť a dramatický nádych.  Z hľadiska funkčného to zároveň umožnilo využitie hlbokých traktov a priehľady do krajiny z ďalších dvoch  strán objektu.

Apartmánový dom Horec ponúka ubytovanie v 22 jednopodlažných apartmánoch a v 4 dvojpodlažných penthousoch. Apartmány sú moderne a nadčasovo zariadené, pričom dizajn je v súlade s okolitou krajinou. Drevo, keramika, bezšpárové podlahy, všetko v premyslenej hre kontrastov – jemnosti a drsnosti , mäkkosti a tvrdosti , plných a otvorených plôch , dynamických aj striedmych tvarov. Cieľom je vyvolať pocit pohody a jedinečnosti. Rovnako, ako je to prítomné aj v okolitej prírode.  Samozrejmosťou je lodžia alebo terasa, takmer každý apartmán disponuje infrasaunou, ktorá je zárukou nerušeného odpočinku po lyžovačke alebo turistike.

Tatranská Lomnica je prirodzeným centrom cestovného ruchu vo východnej časti Vysokých Tatier už od konca 19. storočia. Táto tatranská osada na úpätí Lomnického štítu je obľúbeným  východiskovým bodom na vysokohorské túry ako aj výlety lanovkami. Tie spájajú Tatranskú Lomnicu so Skalnatým Plesom ako aj Lomnickým štítom.

Zdroj: TMR