Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Ubytovatelia z Tatier prezentovali pracovné ponuky, záujem prekonal očakávania

  • 07.06.2019

Starý Smokovec, 05. jún 2019

Prvá streda mesiaca jún sa v Tatrách niesla v znamení atraktívnej ponuky subjektov cestového ruchu z Vysokých Tatier. Hotelierov a ďalších poskytovateľov služieb potešila nielen vysoká návštevnosť, ale aj úprimný záujem vystavovateľov i účastníkov podujatia  BURZA PRÁCE V TATRÁCH.

Po prvý krát sa dňa 5. júna 2019 v Starom Smokovci, v Grand Hoteli Bellevue stretli zamestnávatelia z Vysokých Tatier z radov reštaurácií, hotelov, či voľnočasových parkov, zúčastnilo sa ich viac ako 15 vystavujúcich subjektov. Vo svojich prezentáciách ponúkali informácie o dostupných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie priamo.

Podujatie o 09:00 hodine otvoril predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry a člen predstavenstva OOCR Región Vysoké Tatry Mgr. Martin Novotný spolu s riaditeľkou Úradu práce Poprad Mgr. Veronikou Mlynárovou. BURZA PRÁCE bola organizovaná v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Profesionálna príprava priniesla svoje ovocie. Viac ako 110 uchádzačov o zamestnanie evidovaných v siedmych okresoch regiónu a 60 účastníkov so spontánnym záujmom o podujatie diskutovali počas celého dňa možnosti zamestnania sa v regióne Vysokých Tatier.

Nezamestnanosť v okrese Poprad je tesne nad hranicou 5%. Situácia na trhu práce je komplikovaná a pre zamestnávateľov nie je jednoduché obsadiť voľné pracovné miesta. BURZA PRÁCE V TATRÁCH ponúkla formu a priestor, ktorý môže vhodne doplniť portfólio aktivít zamestnávateľov hľadajúcich vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta v HoReCa segmente v tatranskom regióne.

Zainteresovanosť a účasť Úradu práce bolo jednoznačným krokom k prehĺbeniu spolupráce medzi administratívou a komerčnými subjektmi v regióne. Prediskutovaných bolo viacero tém, ako aj možný termín ďalšieho podobného stretnutia. Poďakovanie určite patrí všetkým zúčastneným členom ZCR VT a pracovníkom Úradu práce Poprad.

Veríme, že podujatie prinesie ovocie v podobe spokojných zamestnávateľov i zamestnancov a prispeje ku skvalitneniu služieb v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách.

Ing. Lenka Syrovátková, výkonná riaditeľka ZCR VT

Pre viac informácií: www.tatry.sk  a  www.regiontatry.sk