Náučný chodník Zadné Meďodoly

2

Náučný chodník tiahnuci sa z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla má 10 zastavení. Štátne lesy TANAP-u na ňom prostredníctvom informačných tabúľ ponúkajú turistom informácie nie len o tunajšej faune a bohatej flóre Belianskych Tatier, ale aj neopomenuteľnej histórii doliny. Chodník nie je prístupný počas zimnej uzávery.

4 km; 3:00 hod.