Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Náučný chodník k Belianskej jaskyni

t_12749524036162

Chodník vedúci z Tatranskej Kotliny k Belianskej jaskyni sa na svojich 6 zastávkach venuje najmä geológii a jaskyniarstvu.

1 km; 0:45 hod.