Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Náučný chodník Belianske lúky

Vyznačený okruh s dĺžkou 800 metrov, ktorý lemuje sedem informačných panelov v slovenskom a anglickom jazyku, je prístupný pre peších i cyklistov až po územie rezervácie. Nový náučný chodník ponúka možnosť bližšie spoznať krásy unikátneho rašeliniska. V jeho závere sa nachádza drevený nadzemný chodník v dĺžke 250 m, ktorý umožní návštevníkom priamo nahliadnuť na územie prírodnej rezervácie. Na túto časť chodníka však už bicykle nemajú prístup. Tento náučný chodník začína priamo pri novobudovanej cyklotrase medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou a preto bude zaujímavým spestrením aj pre užívateľov tejto cyklotrasy.