Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Spolupráca podnikateľov a samosprávy prináša benefity návštevníkom Vysokých Tatier

  • 11.06.2020

Starý Smokovec, 10.6.2020

Jeden z dlhodobých cieľov Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry sa stal skutočnosťou vďaka aktívnej spolupráci podnikateľov v cestovnom ruchu a Mesta Vysoké Tatry. Výhody môžu čerpať všetci ubytovaní návštevníci Vysokých Tatier.

Každý návštevník ubytovaný na území mesta Vysoké Tatry a zapísaný v evidencii ubytovaných osôb od ktorých sa vybrala daň za ubytovanie, je od 01.06.2020 hromadne poistený na zásah Horskej záchrannej služby. Zvýšenie dane z ubytovania od 1. apríla na 1,5 eura prinesie samospráve príjem, ale ubytovanému hosťovi ponúka benefit.

Niektoré projekty v regióne je možné zrealizovať promptne, niektoré sa rodia dlhšie. V tomto prípade som však osobne veľmi rád, že po takmer trojročnej snahe sa nám spoločne – podnikateľom a samospráve podarilo uviesť do života môj návrh na zahrnutie pridanej hodnoty z miestnej dane a to poistenie na hory. Návštevníci Vysokých Tatier už nebudú musieť nazerať na poplatok iba z pohľadu ceny, ale i cez uvedomenie si, že dostávajú zaujímavú pridanú hodnotu, servis. O to skôr, že ide o službu, ktorá je vo viacerých zahraničných dovolenkových destináciách v miestnej dani zahrnutá.“ hovorí, Mgr. Martin Novotný, predseda predstavenstva ZCR VT.

Miestna daň za ubytovanie je významným príjmom mestskej radnice. Miestnu daň platia ubytovaní návštevníci, výber a administráciu poplatku realizujú prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Celková výška vybratej miestnej dane závisí od úspešnosti podnikateľov a ich schopností motivovať návštevníkov na po- byt v regióne i na vyšší počet nocí. Preto je oprávnený dôvod podnikateľov pýtať sa samosprávy ako nakladá s týmito zdrojmi, ktoré by mali byť investované naspäť do cestovného ruchu. Mesto tak robí najmä prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ktorej je aj zakladajúcim členom, tak ako je tiež zakladateľom Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. Pred zvyšovaním miestnej dane sa rozprúdila verejná diskusia, nakoľko tento poplatok sa podpíše pod vyššiu cenu, ktorú musí návštevník za dovolenku vo Vysokých Tatrách uhradiť. Výstupom rokovaní bol prísľub samosprávy definitívne odsúhlasiť úhradu tzv. poistenia na hory pre každého ubytovaného v rámci Vysokých Tatier.

„Výber dane, by nemal byť vnímaný negatívne, ba ani jeho samotné navýšenie. Ubytovaným hosťom prináša ochranu vo forme poistenia a samospráve tak zároveň prináša príjem z výberu dane. Predpokladáme, že ubytovaní hostia budú trvať na evidovaní v ubytovacej knihe, čím sa zefektívni samotný výber miestnej dane. Samospráva takto získané prostriedky využíva najmä na zlepšenie cestovného ruchu či na samotné udržiavanie verejných priestorov, infraštruktúry, na kosenie, udržiavanie bezpečného a príjemného prostredia pre návštevníkov, “ vysvetľuje Mgr. Daniela Birková z Mestského úradu Vysoké Tatry.

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry to vníma ako historický okamih, kedy ubytovaný turista dostane za miestny poplatok priamu službu a tou je poistenie na zásah Horskej záchrannej služby. Vysoké Tatry sú nádherným, no aj objektívne nebezpečným terénom, kedy aj menší úraz na vysokohorskom chodníku môže znamenať komplikácie a náklady na zásah môžu byť značné. Aj týmto počinom sa Vysoké Tatry opäť zaradili medzi top turistické destinácie, pre ktorých je bezpečnosť návštevníka prvoradá. Veríme, že sa hostia našich veľhôr budú cítiť bezpečnejšie a nebude potrebné si v praxi tento servis overiť a vyskúšať.

Tento benefit nezaťaží ubytovateľov žiadnou pridanou administratívou. Mesto Vysoké Tatry celý proces zabezpečilo tak, že ubytovateľovi stačí tak ako doteraz, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca odoslať oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie v zmysle platného nariadenia. A samozrejme viesť evidenciu ubytovaných osôb podľa toho istého nariadenia. Čo sa týka návštevníkov, tým stačí odložiť si doklad o zaplatení ubytovania a miestnej dane a poznačiť si číslo hromadnej zmluvy, ktoré bude k dispozícii na recepciách.

Horská záchranná služba vníma tento krok takisto pozitívne. „V rámci dane za ubytovanie odpadne klientom a návštevníkom Tatier, ktorí tu budú ubytovaní, problém s riešením pripoisťovania sa pre zásah Horskej záchrannej služby. Turisti tak budú môcť tráviť čas v Tatrách bez obáv z prípadného hradenia nákladov spojených s výjazdom záchranárov v plnej sume z vlastných finančných prostriedkov. Ľudí však zároveň upozorňujeme, aby sa informovali a oboznámili s plnením poistných nákladov produktu vzhľadom na určité vylúčenia z poistného. Zároveň je to veľký bonus pre HZS, ktorá bude mať menej neuhradených nákladov, ktoré v plnej miere využíva na pokrytia školení a záchranného vybavenia dobrovoľných záchranárov, “dodáva riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga.

Veríme, že aj tento krok povedie k zvýšenému pohodliu návštevníkov a tým aj zvýšenému záujmu turistov o strávenie dovolenky práve v meste Vysoké Tatry.

Ing. Lenka Rusnáková
výkonná riaditeľka ZCR VT
riaditel@tatry.sk
0911 406 800