Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Predaj nulovej bankovky aj v našich Tatranských informačných kanceláriách

  • 29.04.2021

Tatranská Lomnica , 29.4.2021

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) pôsobí vo sfére cestovného ruchu už viac ako 26 rokov a v súčasnosti zahŕňa 54 slovenských turistických informačných centier.

Infocentrá predstavujú dôležitý zdroj informácii pre všetkých potenciálnych návštevníkov, pričom často sa stávajú aj prvým kontaktným miestom zahraničných turistov so Slovenskom. Očakávajú sa od nich aktuálne a hlavne overené informácie, odporúčania na bezpečný pohyb po krajine a tipy na trávenie voľného času.

Novodobí cestovatelia si tvoria program sami, necestujú organizovane a práve pre nich predstavujú turistické informačné centrá neoceniteľnú službu pred a počas návštevy krajiny.

Poradenstvo, metodická pomoc, školenia či udržateľnosť v cestovnom ruchu sú pre nás kľúčové slová. Ako celok obsluhujeme stovky tisíc turistov ročne z celého sveta.

Po náročnom období, kedy cestovný ruch ustúpil do úzadia, prichádza Asociácia informačných centier Slovenska na trh s prvým Euro Souvenírom s motívom mapy, ako unikátnej siete infocentier po celom Slovensku. 

Aj touto formou by chceli podporiť členské infocentrá a cestovných ruch na Slovensku. #snamisanestratite

Pôjde zrejme o jedno  z najdostupnejších vydaní (počtom predajných miest) aké bolo historicky vôbec vydané v rámci celého konceptu Euro Souvenir.

BANKOVKU SI BUDETE MÔCŤ KÚPIŤ AJ V NAŠICH TATRANSKÝCH INFORMAČNÝCH KANCELÁRIÁCH V STAROM SMOKOVCI a V TATRANSKEJ LOMNICI.

Náklad: 15 000 ks (12 000 ks bežné vydanie, 3 000 ks Anniversary vydanie), cena: 3 €, termín predaja: v príprave.

Miesta predaja: väčšina členských infocentier AICES, medzi nimi aj TIK Starý Smokovec, TIK Tatranská Lomnica i MIK Poprad.
Zdroj: Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady AiCES , Eurosouvenir.sk