Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Ponúkajú vianočné stromčeky i pstruhy

Tatry
  • 07.12.2015

Ponúkajú vianočné stromčeky i pstruhy

Tatranská Lomnica (7. decembra 2015)Štátne lesy TANAPu aj v tomto roku pripravia na predvianočný trh približne dvesto kusov vianočných stromčekov. Hoci tatranskí lesníci nie sú pestovateľmi tohto „vianočného“ druhu ihličnatých drevín, umožňujú im to zásahy v rámci starostlivosti o mladé lesné porasty, ktorými upravujú početnosť a druhovú štruktúru porastov a tým zabezpečujú druhovú pestrosť a stabilitu budúcich lesov v Tatranskom národnom parku.

Stromčeky ponúknu predovšetkým vlastným zamestnancom, dodávateľom prác, obyvateľom Vysokých Tatier a hotelierom. Ide najmä o smrek a borovicu, jedličku v tomto čase už neponúkajú, pretože v nimi obhospodarovanom území sa jedľové porasty takmer nenachádzajú. Cena stromčekov sa pohybuje v závislosti od výšky od 1,60 eura po 15,80 eura. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky v ochrannom obvode Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské Matliare a Tatranská Javorina.

Už v týchto dňoch rozpisujú lesníci medzi sebou strážne služby a spoločne so štátnou a mestskou políciou mesta Kežmarok a Spišská Belá budú strážiť lesné porasty tak, aby nelegálnemu výrubu vianočných stromčekov zabránili. Páchateľ, prichytený so stromčekom bez potrebných dokladov, zaplatí na mieste pokutu vo výške 66 euro.

Štátne lesy TANAPu ponúkajú na predvianočný trh aj pstruhy, chované v Stredisku genofondu rýb (SGR) vo Východnej. Cenu rýb ovplyvňuje ich hmotnosť, jej výška je 4,30 eura za kilogram. Predávajú sa v SGR vo Východnej (v blízkosti železničnej stanice) v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.