ZA KOSTOLOM – Nový Smokovec

Za evanjelickým kostolom – Nový Smokovec.

Otvorené: 7:00 – 17:00.

Cenník: 5€/1 deň, 1,50€/hod.

Správca: František Duľa, Nový Smokovec 19222.