Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Pani prezidentka v piatok navštívila Vysoké Tatry

  • 28.03.2022

Tatranská Lomnica, 25.03.2022

Pani prezidentka si do Tatier prišla vypočuť problémy cestovného ruchu a gastra ale aj samotnej ochrany prírody v našom najstaršom národnom parku. V oboch prípadoch išlo o vyústenie dlhodobej snahy odborníkov, pracovníkov či aktivistov o riešenie problémov, ktoré sa dotýkajú Vysokých Tatier a života v ňom. Cestovný ruch je v regióne najväčšou fabrikou a výstavba v tomto území môže vážne ohroziť primárne poslanie Vysokých Tatier. Pani prezidentka preukázala dôkladné znalosti oboch problematík a potvrdila opäť svoju odbornosť.

Zavedeniu nižšej sadzby DPH na gastro nič nebráni

Témy, ktorým sa venovala v rámci stretnutia k cestovnému ruchu patrili – pomoc pre podniky v cestovnom ruchu zasiahnuté pandémiou, systémová pomoc vo forme zníženej DPH pre gastro ale aj aktuálna situácia s integráciou Ukrajincov do bežného a pracovného života.

„Výsledkom rokovania s pani prezidentkou je konštatovanie, že zavedeniu nižšej sadzby DPH na gastro služby nebráni žiadna faktická, či politická prekážka. Pani prezidentka bola dôkladne pripravené na všetky odborné témy a jej osobná návšteva je pre nás silnou morálnou vzpruhou.“ zdôraznil Mgr. Martin Novotný, člen Prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska a predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Hľadanie balansu

Po obede, ktorý pre pani prezidentku prichystali žiaci Strednej odbornej školy hotelovej z Horného Smokovca prišlo na rad stretnutie so zástupcami iniciatívy Milujem Zelené Tatry.

Územné plánovanie, problematika krajinno ekologického plánovania či pohľad na ochranu prírody v najstaršom národnom parku a jeho ochrannom území z komplexného hľadiska sú témy, ktoré sú blízke aj pani prezidentke. Tatry sú objektom obrovského záujmu a preto je potrebné znovu hľadať balans medzi územným rozvojom a ochranou životného prostredia. Zhodu okrem iného našli účastníci stretnutia v tom, že osveta je dôležitá a iniciatíva v nej bude pokračovať. Územné plány sú veľmi silným nástrojom samospráv zdola ale dôležitá je aj úloha štátu, ktorého záujmom by malo byť chrániť prírodné dedičstvo. Spolupráca medzi jednotlivými úrovňami samospráv, verejnej a štátnej správy je v tejto oblasti kľúčová. Pani prezidentka deklarovala plnú podporu samosprávnym kompetenciám územného plánovania a uprednostnila vážnu prípravu cez záväzné územnoplánovacie podklady a vplyv zákona o krajinnom plánovaní na udržateľnosť priestorového plánovania.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Ďakujeme pani prezidentke, ktorá si našla čas a najmä venovala svoj záujem dvom kľúčovým oblastiam, ktoré nás v Tatrách trápia. Je to pre nás povzbudivé aby sme naďalej pokračovali v našej práci s ešte väčším nasadením.

Galéria

Zdroj: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry