Top udalosti

PSOTKOV MEMORIÁL

CVIČENIA PRE ZDRAVIE

Kaviareň a čajovňa u Vlka september

Múzeum kinematografie a fotografie

Putovanie za históriou

Otvárame múzeum

  • 23.03.2018

Poprad, 15.3.2018

Podtatranské múzeum v Poprade otvorí svoje priestory verejnosti po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy múzea na Vajanského 72/4 v Poprade a mesiacoch príprav novej expozície 28. marca 2018. Komplexná rekonštrukcia v rokoch 2015 – 2016 priniesla múzeu nový vzhľad a úpravu exteriéru a moderný interiér. V roku 2017 sa pozornosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na realizáciu novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov. Po schválení finančných prostriedkov na expozíciu Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a Zastupiteľstvom mesta Poprad v auguste 2017 sa začali práce na zhotovení vitrín a ďalšieho mobiliára (deliace steny, pódiá, špeciálne vitríny) expozície. Technická náročnosť expozície a s tým súvisiace množstvo problémov, spomaľovali celú realizáciu. V priebehu inštalácie dochádzalo k viacerým väčším alebo menším zmenám a úpravám architektonicko – výtvarného riešenia expozície a v tej súvislosti aj k zmenám v obsahovej náplni expozície. To boli hlavné dôvody, prečo múzeum neotvorilo novú expozíciu koncom minulého roka.

Expozícia Poprad a okolie v zrkadle vekov svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade a predstaví už zdigitalizované zbierkové predmety. Niektoré exponáty z fondu archeológie, numizmatiky, etnografie, histórie, umenia alebo knižnice múzea budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase. Nebude chýbať neandertálec z Gánoviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, vzácne mince, medaily, odznaky, ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia, reštaurované historické knižničné dokumenty zo 16. storočia, reštaurované umelecké diela, vrstevnicová reliéfna mapa Vysokých Tatier, propagačné predmety a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí, množstvo fotografií a ďalšie. Mnohé zbierkové predmety, zaradené do expozície boli v predchádzajúcich rokoch reštaurované alebo získané do zbierkového fondu múzea prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, od roku 2016 Fondu na podporu umenia, alebo s prispením zriaďovateľa.

Na príprave a realizácii novej expozície múzeum spolupracovalo s viacerými odborníkmi , vedeckými a partnerskými inštitúciami.

Nová expozícia múzea, situovaná na druhom nadzemnom podlaží s plochou 346 m2 predstaví návštevníkom viac takmer 600 kusov zbierkových predmetov. Na druhom nadzemnom podlaží, v novom výstavnom priestore (100 m2), súčasne sprístupní múzeum výstavu pod názvom Múzeum otvorené…, ktorá priblíži doterajšie stavebné úpravy a obnovu budovy, sídla múzea na Vajanského ulici.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea v Poprade, bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu – Matejoviec z konca 4. stor. n. l. Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne určené na novú expozíciu, zatiaľ nebudú sprístupnené. Návštevníci novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, v časti venovanej neskorej dobe rímskej nájdu niekoľko originálnych predmetov z hrobky, ktoré múzeu zapožičal Archeologický ústav SAV Nitra. Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvé pracovné stretnutie odborníkov je plánované už v apríli tohto roku.

PhDr. Bc. M. Bekessová, riaditeľka múzea
Podtatranské múzeum v Poprade