Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Odovzdanie cyklochodníka Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina

  • 27.10.2022

Vysoké Tatry, 27.10.2022

Mesto Vysoké Tatry spolu s mestom Zakopané zrealizovalo projekt „Zakopane – Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy“. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva na oboch stranách Tatier prostredníctvom rozvoja rekreačnej infraštruktúry zameranej na výstavbu nových cyklistických trás. V rámci projektu boli vybudované dve cyklotrasy a to cyklotrasy v Zakopanom na ul. Bronislawa Czecha v dĺžke 776,40 m a cyklotrasy Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina.

Cyklotrasa Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina je dlhá 8,748 km a široká 3 m. Nakoľko sa nachádza v národnom parku, jej povrch je štrkový. Po celej dĺžke cyklotrasy sa nachádza šesť odpočívadiel a sedem mostov.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 1 783 037,08 €,  z toho pre mesto Vysoké Tatry 1 427 357,10 €. Realizácia projektu trvala od 04/2018 do 12/2022.

Okrem vybudovania cyklotrás boli úlohou projektu aj mäkké aktivity zamerané na propagáciu, kde sa rozšírila funkcionalita webovej stránky www.tatryvirtualne.sk a mobilných aplikácií pre Android a iOS o cyklotrasy nachádzajúce sa vo Vysokých Tatrách.

Zdroj: Mesto VT