Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Nová Správa TANAPu, prajeme veľa úspechov!

  • 01.04.2022

Dnešným dátumom dochádza k zlúčeniu dvoch štátnych organizácií, ktoré sa starali o národný park do jednej – Správa TANAPu. Ochranári tak budú mať v správe aj pozemky, ktoré doteraz spravovali Štátne lesy TANAPu.

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry praje novovzniknutej organizácii Správe TANAPu so sídlom v Tatranskej Lomnici hladké prevzatie rozbehnutých aktivít a najmä veľa úspešných rozhodnutí v prospech ochrany prírodného dedičstva a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v národnom parku. Cestovný ruch je neoddeliteľnou súčasťou Vysokých Tatier a veríme, že budeme pre Správu TANAPu plnohodnotným partnerom pri riešení problematických oblastí –  napr. manažmentu návštevníkov, dopravy či základnej turistickej infraštruktúry (cyklotrasy, kúpeľné chodníky, ekologické toalety atď).

Členom Predstavenstva ZCR VT je aj zástupca za Štátne lesy TANAPu, dúfame, že toto miesto preberie nová Správa TANAPu aby sme naďalej udržiavali informovanosť a spoluprácu a prichádzali so spoločnými projektami vhodnými pre prírodu aj návštevníkov.

Prajeme veľa úspechov, chránenú prírodu a spokojných návštevníkov.

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry