Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Medzinárodný deň múzeí

  • 18.05.2020

Poprad, 18.5.2020

Podtatranské múzeum v Poprade, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlasuje korešpondenčnú  súťaž – s názvom Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny. https://www.muzeumpp.sk/media/documents/events/2020/05/Hrajme_sa_s_históriou_-_regionálne_dejiny.pdf

Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o históriu nášho regiónu, ktorú  prezentuje expozícia Podtatranského múzea v Poprade.  Po prestávke vynútenej korona krízou je múzeum opäť otvorené, za špecifických podmienok  a preto by sme radi pozvali našich návštevníkov na prehliadku expozície, kde môžu nájsť odpovede na otázky, ktoré sú predmetom kvízu. Okrem toho je možné získať odpovede aj z iných dostupných prameňov ako sú web. múzea, literatúra, internet a pod. V čase keď sú zatvorené  školské zariadenia môže byť táto súťaž rozšírením vedomostí z dejepisu a zaujímavým spestrením pri získavaní informácii v tejto oblasti. Je tiež   určená aj všetkým záujemcom o históriu z radov širokej verejnosti.

Súťaž sa uzatvára  31.  mája  2020 a vyžrebovaní riešitelia získajú zaujímavé knižné ceny a upomienkové predmety  od Podtatranského múzea v Poprade.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/171279829600176/photos/3057072917687505/?__tn__=%2CdkC-R-R