Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Plesnivec VERTICAL run

Medvede v Tatrách – toto by ste o nich mali vedieť!

 • 08.12.2020

V pondelok 7.12.2020 sme mali možnosť vypočuť si od pána Michala Haringa z natureguiding.sk mnoho zaujímavostí o medveďoch, či už o ich chovaní, stravovacích návykoch alebo ako sa vyhnúť stretu s ním. Rozhodli sme sa podeliť s vami o tieto cenné informácie, ktoré vám možno niekedy aj zachránia život.

Vedeli ste, že:

 • samica medveďa hnedého váži do 200 kg a samec až do 350 kg?
 • vo voľnej prírode sa dožívajú 20 – 30 rokov?
 • 90% ich potravy tvorí rastlinná zložka a iba 10 % tvoria zdochliny, prípadne odpad?
 • nie sú dobrí lovci a preto žerú skôr zdochliny alebo preberú korisť rysovi, či vlkovi?
 • majú výborný čuch – až 2100x lepší ako človek?
 • sluch majú 2x lepší ako človek?
 • nie sú slepé a vidia farebne a približne tak ako človek?
 • v našej karpatskej oblasti žije okolo 7000 ks (najviac v Rumunsku)?
 • v roku 1930 bolo na Slovensku iba okolo 20 ks?

Veru tak, iba také malé množstvo medveďov tu vtedy žilo. Potom bol lov medveďov zakázaný a populácia medveďa hnedého sa začala postupne zvyšovať. V roku 1970 žilo na Slovensku okolo 200-300 jedincov a v poslednom sčítaní z roku 2014 bolo na území Slovenska 1256 ks. V súčasnosti sa počet medveďov zisťoval pomocou mikrosatelitov, kedy poľovníci, lesníci a štátna ochrana prírody zozbieravala vzorky krvi, moču, srsti a trusu, ktoré dali do skúmaviek s etanolom a pomocou týchto údajov vedeli vyhodnotiť ich množstvo. Súčasný odhadovaný stav medveďov na Slovensku je medzi 1000 až 1450 jedincov.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Je medveď na Slovensku premnožený?

Medveď je K-stratég, jeho populácia je stabilná, neklesá ale ani nestúpa. Medveďov je podľa skúseného odborníka Haringa na Slovensku toľko, koľko sa ich tu uživí. Jedným z faktorov, prečo si verejnosť myslí, že sú medvede na Slovensku premnožené, je fakt, že sa vyrúbalo veľa lesov a tým je aj medvede viac vidno. Vyskytujú sa v pásme lesa, na pastvinách, ale aj na prechode hrebeňov a typickým biotopom medveďa sú národné parky TANAP, NAPANT, pohoria Poľana a Fatra.

Prispieva otepľovanie ku zániku hibernácie medveďov?

V posledných rokoch môžeme sledovať narastajúce teploty počas zimných mesiacov. Tieto teploty môžu samozrejme narušiť medvediu hibernáciu, ktorá normálne trvá približne od novembra do februára až marca. Ako prvé do svojich brlohov zaliezajú medvedice s mladými a z brlohu vyliezajú ako posledné. U samcov je tomu úplne naopak – zaliezajú neskôr a vyliezajú skôr. V slabých zimách nemusia medvede hibernovať vôbec. Počas hibernácie sa medvede môžu prebudiť, trochu sa poprechádzajú, vymočia sa, dajú si niečo malé pod zub a zalezú späť do brloha. Mladé medvede, ktoré už mama medvedica od seba odohnala si väčšinou ešte nevedia urobiť dobrý brloh a preto im tam môže často zatekať, preto ho počas zimy môžu vymeniť za lepší.

Medveď Žabo testuje kontajnery

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Od roku 2016 je v platnosti vyhláška zákonu o odpadoch. Vzniká tak povinnosť v Tatrách a iných lokalitách s výskytom medveďa, zabezpečiť pred ním odpad. Medveďa najviac lákajú mäsité zvyšky, syry, jogurty a pod., ktoré im pomáhajú naberať váhu. Často tak v medveďom žalúdku končia aj plasty. Týmto medveďom naučeným na odpadky sa hovorí „Food Condition Bear“. Znamená to, že jeho prirodzené správanie bolo vplyvom zvyku nájsť si jedlo v kontajneroch zmenené. „Kontajnerové medvede“ nie sú o početnosti alebo premnoženosti ich populácie, ale o nezabezpečených odpadkoch, ktoré medvede lákajú a následne sa do nich snažia dobiť. Riešením by mohli byť pokuty za nezabezpečený odpad ako sa to deje napr. v Kanade, kde je tiež veľký výskyt medveďov. Nechať nezabezpečené kontajnery na území výskytu medveďov a namiesto toho postupne odstraňovať medvede nie je riešenie, pretože prídu ďalšie medvede, ktoré vidina „rýchleho občerstvenia“ priťahuje. Na Slovensku vyhláška presne nedefinuje ako majú byť koše zabezpečené, avšak štátna ochrana prírody má dokument o správnom zabezpečení odpadu na svojom webe. Pre jednotlivé prevádzky je najvhodnejšie zabezpečiť si odpad počas zimy, keď medvede hibernujú. Michal Haring z natureguiding.sk nám prezradil, že kontajnery, ktoré disponujú zabezpečením proti medveďom sú testované v ZOO Košice. Medveď Žabo, ktorý váži okolo 400 kg testuje kontajnery, či sú bezpečné a či môžu byť použité v teréne. V druhej fáze idú na otestovanie ku medveďom do Tatier, ktoré sú menšie, ale obratnejšie.

Ako môžeme minimalizovať možnosť stretu s medveďom?

Mali by sme obmedziť pohyb v horskom prostredí pred svitaním a po súmraku, pohybovať sa iba po vyznačených turistických chodníkoch, upozorniť medveďa na svoju prítomnosť rôznymi zvukovými prejavmi ako je pískanie, spev alebo tlieskanie. Vždy je dobré vyhýbať sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou, nevstupovať do odľahlých dier a jaskýň, dobre pozorovať svoje okolie. Ak stanujeme, mali by sme naše potraviny skladovať ďalej od stanu (napr. na strome).

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Utekať, či hrať mŕtveho?

Ak už medveďa stretneme na bližšiu vzdialenosť, je dôležité mu dať hlavne priestor, pretože hľadá únikovú cestu. Medveď s vami nechce ísť do konfliktu. Keďže medveď je šelma a má lovecké inštinkty, nie je radno bežať alebo kričať. Treba mať na pamäti, že medveď nás nechce zožrať, ale prenasledovať, pretože bežíme. Preto si pri strete treba zachovať kľud, byť pasívny, byť potichu (teda nehádzať po ňom kamene a nebiť ho palicou). V tejto situácii pomáha aj hrať mŕtveho, kedy si ľahneme na brucho a ruky dáme za hlavu. Odporúča sa nechať si na chrbte aj ruksak, ktorý nám bude chrániť chrbát. V prípade stretu s medvedicou s mladými sa nemáme stavať medzi nich a taktiež ich nepozorovať, keďže medvedica si môže myslieť, že ich pozorujeme ako svoju korisť.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ak máme so sebou psa, je nutné ho mať na vôdzke. Ak pes uvidí medveďa rozbehne sa ku majiteľovi a tým sa stáva väčším objektom napadnutia ako pes.

Najviac odporúčanou ochranou proti medveďovi a najúčinnejšou zbraňou proti nemu celosvetovo je medvedí sprej. Ten je najlepšie nosiť za opaskom alebo na ruksaku. Určite nie v ruksaku, keďže by sme ho tak nemohli požiť okamžite. 92 % útokov medveďa v Amerike bolo odvrátených práve týmto sprejom, ktorý má dosah až 10 metrov a vytvorí ochranný oblak a clonu. Medveďovi podráždi oči a dá sa tak na útek. Nemusíme sa obávať, že by v dôsledku podráždenia na nás zaútočil. Má to naňho výchovný účinok.

 

Workshop/Školenie bolo súčasťou vzdelávania zamestnancov v informačných kanceláriách a realizované s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.