Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 – Predajná výstava

  • 31.01.2020

Tatranská Lomnica, 28. 1. 2020

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupní od 7. februára 2020 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici predajnú výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019. Návštevníkom predstaví ukážku tvorby šestice výrobcov, ktorí získali tituly majstrov ľudovej umeleckej výroby za rok 2019, menovite Silvie Geringovej (pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách, splsťovanie), Michala Horníka (majolika), Marie Michalicovej (paličkovaná čipka), Štefana Rutzkého (výroba obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy), Jána Trebulu (ľudové hudobné nástroje) a Pavla Vrticha (pletenie z vŕbového prútia). Výstava potrvá rok, do 4. februára 2021.

Názov výstavy: Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 Miesto konania: Galéria a predajňa ÚĽUV, Tatranská Lomnica 36

Otváracie hodiny: utorok – piatok 10:00 – 16:00, sobota 9:00 – 15:00

Trvanie výstavy: 7. 2. 2020 – 4. 2. 2021

Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Mizeráková

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2019 pribudlo k viac než štyristo oceneným ďalších šesť majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky nášho kultúrneho dedičstva.

Michal Horník z obce Dolné Lovčice bol ocenený za tvorbu a výrobu v odbore majoliky. V tejto oblasti pokračuje v rodinnej tradícii, v rokoch 1983 – 2001 ako zamestnanec družstva Slovenská ľudová majolika v Modre, následne samostatne vo vlastnej dielni. V tvorbe sa snaží dodržiavať modranskú tradíciu šiestich farieb, inšpiruje sa však aj pôvodnou habánskou majolikou, z ktorej obnovil väčší počet maľovaných vzorov. Od roku 2004 vďaka spolupráci s výtvarníčkami Jankou Menkynovou a Evou Kramplovou tvorí aj pre ÚĽUV.

Štefan Rutzký z Bratislavy získal titul za výrobu obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy. Techniku rozžehlenej slamy si osvojil prostredníctvom výtvarníčky ÚĽUV-u Janky Menkynovej. Ražnú slamu ako materiál na tvorbu si ručne kosí, čistí, rozžehľuje, podlepuje papierom, vyrezáva na rôzne tvary a nakoniec za pomoci nich vytvára na podkladovom materiáli (najčastejšie modrotlači a plátne) pôsobivé slamené obrazové výpovede o svete, ktorý nás obklopuje.

Silvia Geringová z Bratislavy bola ocenená titulom majsterky za pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách a za splsťovanie. Od roku 2007 spolupracuje s ÚĽUV-om, kde sa už predtým oboznámila s viacerými zanikajúcimi tradičnými textilnými technikami. Vo svojej tvorbe využíva viaceré a vytvára za pomoci nich kapsy, vankúše či odevné doplnky (plédy, šatky, šály). Jej práca je rôznorodá, tvorivá, technicky náročná a precízna.

Titul majstra ľudovej umeleckej výroby bol udelený aj Pavlovi Vrtichovi z Nového Mesta nad Váhom za pletenie z vŕbového prútia. Košikárstvu sa priučil v dospelosti od svojho strýca a ďalej sa zdokonaľoval vlastným úsilím. Spočiatku sa venoval výrobe prútených kresiel, od roku 2005 si v spolupráci s manželkou vytvoril vlastný sortiment nákupných košov a kabeliek. Zhotoviť vie ľubovoľný tvar i rozmer koša rôznorodými spôsobmi výpletu. Pracuje s lúpaným prútím, výrobky niekedy tónuje olejovou farbou.

Marie Michalicová z Brezovej pod Bradlom získala titul majsterky za výrobu v odbore paličkovanej čipky. Paličkovaním čipiek sa zaoberá od roku 2002 a výnimočná je v tvorbe metráže a v objavovaní a rozvíjaní pôvodných regionálnych vzorov, ktoré realizuje spamäti, bez predkreslenej predlohy. Najväčší dôraz kladie na uchovávanie vzorov tylovej čipky, ktorá je charakteristická pre jej domovskú kopaničiarsku oblasť.

Ján Trebula z Veľkého Krtíša bol ocenený za výrobu aerofónnych ľudových hudobných nástrojov. Jeho učiteľom v polovici 70. rokov minulého storočia bol Anton Ľupták z Látok, výrobca z najstaršej generácie podpolianskych majstrov, s ktorým prvé roky spoločne vyrábali fujary a píšťalky. Na ich výrobu používa zväčša bazové drevo, na ktorom mu imponuje jeho tvrdosť. Hotové nástroje zdobí technikami vypaľovania kyselinou, vybíjania kovom alebo linkorezu do namorenej či vyúdenej fujary.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)

Mgr. Paulína Hudecová

Tel.: +421 905 370 683

Email: [email protected]

Web: www.uluv.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV: www.uluv.sk.