Poistenie na hory

Aj malý úraz Vás v horskom prostredí môže výjsť veľmi draho. Klasické verejné zdravotné či cestovné poistenie totiž nepokrýva náklady Horskej záchrannej služby spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním. Náklady na tzv. technický zásah (preprava na nosidlách, pátranie, letecká technika) je osoba nachádzajúca sa v horskom prostredí povinná uhradiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

S dobre zvoleným horským poistením vás nemôže na túre nič prekvapiť. Uzatvorte si poistenie na hory a chráňte sa tak pred neočakávanými udalosťami a zraneniami.

Väčšina poisťovní rozlišuje 

  • základ (bežný turista, pohyb po značkovaných chodníkoch) 
  •  extrém (horolezectvo, skialpinizmus či iné adrenalínové športy).
 

Naše tipy na poistenie počas pobytu vo Vysokých Tatrách

Ubytujte sa na území mesta Vysoké Tatry​

Od 01.06.2020 je každý návštevník ubytovaný na území mesta Vysoké Tatry a zapísaný v evidencii ubytovaných osôb od ktorých sa vybrala daň za ubytovanie, hromadne poistený na zásah Horskej záchrannej služby. Uchovajte si doklad o ubytovaní a v prípade nehody kontaktujte poisťovňu UNION a nahláste sa cez hromadnú zmluvu č. 37 742 004. Poistenie platí od príchodu na ubytovanie (check in) po odchod z ubytovania (check out).

Územie mesta Vysoké Tatry tvoria tatranské osady od Tatranskej Kotliny po Popradské Pleso. Rozlohu tohto druhého najväčšieho mesta si môžete pozrieť na priloženej mape. Nezabudnite si overiť u svojho ubytovateľa, či je registrovaným na platbu dane v meste Vysoké Tatry (pozor, Štrbské Pleso nepatrí do mesta Vysoké Tatry!).

Poistenie zakúpte osobne v našich Tatranských informačných kanceláriách

Zavítajte do našich kancelárií v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, kde Vám osobne poradíme, ktorý typ poistenia (základ vs extrém) je pre Vás najvýhodnejší. Okrem poistenia na konkrétny deň ponúkame aj celoročné poistenie či hromadné poistenie osôb (doneste si menný zoznam osôb s dátumami narodenia).

Poistenie ONLINE

Denné alebo ročné poistenie uzatvorte v pohodlí z domu u nášho partnera Generali.

Nezabudnite, v prípade nehody v horskom prostredí volajte 18 300. Alebo použite mobilnú aplikáciu od HZS, ktorá pomôže aj s Vašou lokalizáciou.

Po nehode Vám Horská záchranná služba vystaví faktúru na Vaše meno. S touto faktúrou a dokladom o poistení (doklad o ubytovaní či zmluva o poistení) kontaktujte Vašu poisťovňu  a nahláste poistnú udalosť.

Veríme však, že poistenie nebudete potrebovať a pobyt v horách si vychutnáte v bezpečí.


regiontatry   sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky