Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Dôležitá informácia pre vodičov smerujúcich do Tatier

  • 21.04.2020

Upozorňujeme motoristickú verejnosť na informáciu o obmedzení na ceste II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktorá je jedným z hlavných, veľmi frekventovaných prístupov (nielen) od diaľnice do Vysokých Tatier.

V termíne od 21.4.2020 do 5.5.2020 budú na uvedenej komunikácii prebiehať pokládky asfaltových vrstiev. Doprava bude usmerňovaná prenosnou svetelnou signalizáciou. Pre urýchlenie výstavby budú obmedzenia v dvoch pracovných miestach za sebou (vodiči budú stáť v úseku stavby 2x na červenú v každom smere). Toto je posledné veľké dopravné obmedzenie, ktoré je však  z technologického hľadiska nevyhnutné. Nasledovne bude po jednotlivých úsekoch zvyšovaná aj minimálna povolená rýchlosť.

Vlastníkom cesty II. triedy č. 534 je PSK a jej správcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), oblasť Poprad. Realizátorom prác bude spoločnosť STRABAG, s. r. o. Príslušným cestným správnym orgánom je Okresný úrad Poprad, ktorý určil zvláštne užívanie komunikácie, prenosné dopravné značenie a čiastočnú uzáveru cesty II/534 v km 2,567 – 7,810 v termíne od 16. júla 2019 do 30. júna 2020.

Rekonštrukcia 5,27-kilometrového úseku komunikácie by mala priniesť skvalitnenie dopravy v podtatranskom regióne a s ňou spojeného cestovného ruchu a tiež prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Počas celej doby platnosti týchto obmedzení je v záujme nás všetkých, aby sme dbali o vlastnú bezpečnosť na ceste, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky.

Odkaz na mapu s vyznačeným úsekom rekonšrukcie cesty II/534