Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Múzeum kinematografie a fotografie

Aj vo Vysokých Tatrách sa uskutoční zber cestovateľských dát

putovanie historia agentura vietor tatransky tatry
  • 18.01.2021

Starý Smokovec, 18.1.2020

V tomto kalendárnom roku sa na území celého Slovenska plánuje tzv. zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR), za ktorého realizáciou stojí Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Do tohtoročného projektu bolo vybraných 690 obcí (približne 8 200 domácností), medzi nimi aj mesto Vysoké Tatry. Do prieskumu o cestovnom ruchu budú zapojení aj obyvatelia mesta Vysoké Tatry.

Zber týchto dát sa pravidelne realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike CR. Cieľom takéhoto zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách či jednodňových návštevách občanov SR doma i v zahraničí, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Zozbierané dáta poskytujú informácie o účele, cieľovom mieste, voľbe dopravného prostriedku, ako aj balíku služieb, ktoré cestujúci počas pobytu využíval, ďalej informácie o ubytovacom zariadení a pod.

V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre potreby štatistiky SR (podliehajú ochrane dôverných štatistických údajov a ochrane osobných údajov, ktoré upravuje zákon – za ochranu týchto údajov zodpovedá ŠÚ, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia).

Zdroj: Mesto VT