Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

TATRY ART

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Aj tento rok sa pod Tatrami pomáha vďaka golfu

  • 01.08.2022

Z výťažku CHARITY GOLF CUPu 2021 organizovaného  pod záštitou Petra Bondru, bola suma vo výške 12 440,09 eur použitá na nákup prístrojov pre Centrum Vôľa žiť a Kežmarskú nemocnicu – projekt pediatra.

Charity golf cup môžete podporiť aj vy vašou účasťou už 6.8.2022 na 15. ročníku Charity golf cup. 

Charity golf cup pod záštitou Petra Bondru sa každoročne koná pod Tatrami v Golfovom rezorte Black Stork. Časť vyzbieranej sumy smeruje rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi na nákup konkrétnych pomôcok alebo liečenie a ďalej na podporu liečebných, školských  zariadení prostredníctvom zakúpenia prístrojov, ktoré potrebujú. Vďaka 14. ročníku  charitatívneho podujatia symbolické šeky v hodnote 12 440,09 eur boli dňa 28.7.2022 odovzdané Kežmarskej nemocnici a Centru Vôľa žiť. Odovzdali ich pán Peter Bondra a pán  Jiří Hruška do rúk pani Lucii Kačmarčíkovej, zriaďovateľka centra Vôľa žiť a riaditeľke občianskeho združenia Vôľa žiť a pani Mudr. Lýdii Wikarskej Námesníčky pre liečebno preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice .

Prístroje v hodnote 7 447,73 eur  smerujú do Centra vôľa žiť a v hodnote 4 992,36 eur budú umiestnené v Kežmarskej nemocnici – projekt pediatria.

Centrum vôľa žiť využilo získané prostriedky na zakúpenie prístrojov:

  • Lunaty,s.r.o. : elektrické ležadlo bobath-therasuit 100×200 CM, vibračnú plošinu VIBROGYM, ohrevovú vaňu COMBI 200 + stojan, kyslíkový koncentrátor a rampu na schody v hodnote 5321,89€.
  • Juventas,s.r.o. rehabilitačné bradla na chôdzu v hodnote 467,90€
  • 3lobit, s.r.o. interaktívne optické vlákna, svetelné bzučiaky, vibračný psík Lenny, mäkká záťažová prikrývka, hojdací postroj pre deti v hodnote 1657,95€

V mene komunitného centra Vôľa žiť v Kežmarku pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením pod vedením občianskeho združenia Vôľa žiť, si dovoľujem  vyjadriť veľkú vďaku organizátorom charitatívneho golfového turnaja, ktorý má dlhoročnú tradíciu za podporu nášho komunitného zariadenia , a to darovaním prístrojového vybavenia, senzomotorických pomôcok a bezbariérového vybavenia pre naše centrum. Pomocou darovaného prístrojového vybavenia a pomôcok zabezpečíme skvalitnenie poskytovanej  starostlivosti detským klientom a zároveň aj ich rodičom dokážeme zmierniť ich ťažkú životnú situáciu.“  Mgr. Lucia Kačmarčíková, zriaďovateľka centra Vôľa žiť a riaditeľka občianskeho združenia Vôľa žiť

 Kežmarská nemocnica pre projekt pediatria využila získané prostriedky na zakúpenie prístrojov:

  • 5x Apnoe monitor v hodnote 474,50 €
  • 2x Prebaľovací stôl v hodnote 1216,30 €
  • 1x Pulzný oximeter RadG kábel v hodnote 900 €
  • 5x Postieľky v hodnote 2179,56 €
  • 1x Liekovú skriňu v hodnote 222 €

„V mene nášho detského oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, sa chceme srdečne poďakovať Petrovi Bondrovi a ostatným účastníkom tohto úžasného charitatívneho projektu. Tešíme sa na nové príslušenstvo, ktoré bude vďaka finančnej čiastke zakúpené na detské oddelenie. Je pre nás nesmiernym potešením, že sme sa stretli s tak milým prístupom a ľuďmi, ktorí sú svojou činnosťou nezištne nápomocní. Želáme im mnoho úspechov v ich živote a pri ďalších vydarených projektoch. Môžeme sľúbiť, že nové príslušenstvo bude plne využívané pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti tých najzraniteľnejších, našich pacientov,“ hovorí primárka detského oddelenia kežmarskej nemocnice, MUDr. Zuzana Seligová. 

Počas 14 ročníkov turnaja boli prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a projektu Hodina deťom podporené detí s ťažkým zdravotným postihnutím, detské oddelenie v NsP v Poprade, škola pracujúca s deťmi s Autizmom, Detský liečebný ústav respiračných chorôb, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, Centrum vôľa žiť, Kežmarská nemocnica – projekt pediatria  a ďalšie sumou 312 808€.

“Tieto financie, ktoré sme získali počas golfového turnaja v roku 2021 s oneskorením odovzdávame organizáciám, ktorých výber nechal na seba dlhšie čakať, ale o to viac veríme, že pomáhame na správnom mieste.“ Peter Bondra

S myšlienkou usporiadať takéto podujatie prišiel pred 15. rokmi Peter Bondra. Cieľom bolo a je pomocou športu, ktorý máme radi pomôcť tým ktorí to najviac potrebujú. Každoročné podujatie si získalo fanúšikov medzi známymi osobnosťami športovej i kultúrnej sféry a sponzorov, ktorým za podporu ďakujeme.

 „Som rád, že sme sa pred rokmi rozhodli podporiť myšlienku pomoci prostredníctvom golfu. Spoločne s osobnosťami, hráčmi a sponzormi pomôcť mnohým rodinám ako aj nemocniciam a rehabilitačným centrám. Podarilo sa nám vytvoriť podujatie, na ktoré sa všetci tešíme a ktorým pomáhame meniť životy. Ďakujeme všetkým za podporu.“  Jiří Hruška – Prezident Lomnického golfového klubu.


Zdroj: Golf International, Michaela Štupáková – marketing manager