Top events

MÚZEUM KINEMATOGRAFIE A FOTOGRAFIE – program máj

Kaviareň u Vlka program máj

Putovanie za históriou

Stavby Gedeona Majunkeho na fotografiách

Ladislav Janiga – Hory, môj život

Kiting

kiting sport vysoke tatry
  • 11.11.2021

Kiting is a combination of wakeboarding, snowboarding, windsurfing, surfing, paragliding, skateboarding and sailing into one extreme sport. In other words: water, snow, flying, wind, jumping, sun, boundless experience of real freedom by playing with the elements. The basis of this sport is a kite, which serves as a driving tool for the rider’s pull and the main pulling energy is the wind. Kiting can be operated in our conditions all year round. It depends on the skill and experience of the rider.

School and rental of kiting sports in every season can be found in Podolínec with an active connection to the High Tatras. We offer: landkiting – lessons taking place on the grass, snowkiting – lessons taking place on the snow and kitesurfing – lessons taking place on the water. The High Tatras offer ideal conditions for landkiting and the abovementioned snowkiting.

Kiting is suitable for all ages. However, the minimum weight of a child should be 30 kilos.

Kiting

landkiting sport adrenalin tatry
  • 17.06.2020

Kiting je výťažok a spojenie  wakeboardingu, snowboardingu, windsurfingu, surfovania, paraglidingu, skateboardingu a plachtenia do jedného extrémneho športu. Inými slovami: voda, sneh, lietanie,  vietor,  skákanie, slnko, bezhraničné prežívanie skutočnej slobody pohrávaním sa s prírodnými živlami. Základom tohto športu je kite/drak, ktorý slúži ako hybný nástroj na ťah jazdca a hlavnou ťažnou energiou je vietor. Kiting sa dá prevádzkovať v našich podmienkach celoročne. Záleží to od schopnosti a skúsenosti jazdca.

Výučbu a požičovňu kiting športu v každom ročnom období nájdete i v Podolínci s aktívnym spojením s Vysokými Tatrami. V ponuke sú: landkiting – výučba prebiehajúca na tráve, snowkiting – výučba prebiehajúca na snehu a kitesurfing – výučba prebiehajúca na vode. Vysoké Tatry ponúkajú ideálne podmienky pre landkiting a spomínaný kiting na snehu.

Kiting šport je vhodný pre všetky vekové kategórie. Minimálna váha dieťaťa by však mala byť 30 kíl.