Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Múzeum kinematografie a fotografie

Kalvária na Peknú vyhliadku

Zmena tarify SAD Poprad od 1. februára 2023

  • 23.01.2023

Poprad 23.1.2023

Cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v okrese Poprad čakajú od 1. februára zmeny. Dotknú sa výšky cestovného i nových zliav. Výhodnejšie budú cestovať seniori od 63 rokov, preprava sa oplatí aj pri prestupe do 30 minút. 

V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska budú od 1. februára 2023 platiť nové ceny cestovných lístkov. Zvýšenie cestovného je opatrením pre zachovanie súčasného rozsahu dopravných služieb a sociálnych zliav. Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) zároveň avizujú nové benefity pre cestujúcich.

Po novom budú mať nárok na zľavnené lístky aj občania od 63 rokov, ktorí doteraz platili plnú výšku cestovného. Navyše zľavnené cestovné bude od 1. februára 2023 znamenať zľavu až 48 % oproti základnému cestovnému, pričom doteraz to bolo len 38 %. Ceny tzv. polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne, pričom pri cestách nad 45 kilometrov nedochádza k žiadnemu nárastu ich ceny, aby sa úprava tarify čo najmenej dotkla stredoškolákov a vysokoškolákov. Vyššia zľava bude aj v prípade prestupu do 30 minút – z ceny následného lístka sa odpočíta až 0,25 eur namiesto súčasných 0,10 eur. Cena rodinného víkendového cestovného (1 euro na osobu) zostáva nezmenená.

Cena základného cestovného pri platbe z dopravnej karty vzrastie od 1. februára v priemere o 25 %, pri platbe v hotovosti v priemere o 33 %. Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o 8 % oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti v priemere o 14 %. Cena osobitného cestovného za každých začatých 50 km bude zvýšená z 0,20 na 0,30 eur pri platbe z dopravnej karty, resp. na 0,50 eur pri platbe v hotovosti. Upravená tarifa prináša zaokrúhlenie všetkých cien pri platbe v hotovosti na desiatky centov pre zrýchlenie vybavovania cestujúcich, ako aj zvýraznenie cenového rozdielu medzi platbou cestovného z dopravnej karty a v hotovosti. Pre výhodnejšie cestovné odporúčajú kraje využívať dopravné karty.

Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre samosprávne kraje zo strany štátu. Pokiaľ by k zvýšeniu cestovného nedošlo, objednávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme, ktorými sú PSK a KSK, by museli pristúpiť k rušeniu alebo obmedzeniu prevádzky výrazného počtu autobusových spojov, čo by sa nepriaznivo dotklo cestujúcich. Zvýšenie cien je nevyhnutné aj pre zachovanie sociálnych zliav.

Zvýšenie cien cestovného ovplyvňujú aj rastúce náklady na pohonné hmoty, mzdy a energie. Globálnym riešením aktuálneho nedostatku finančných zdrojov samospráv je podľa názoru organizátora IDS Východ systémové zníženie DPH z cestovného pre dopravné služby vo verejnom záujme, a to mestské, prímestské a železničné, nakoľko 20 % z celkových tržieb odchádza zo systému verejnej dopravy do štátneho rozpočtu. Vzhľadom na aktuálne plány všetkých objednávateľov obmedzovať spoje alebo zvyšovať cestovné je navrhované opatrenie zásadným pre budúcnosť verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Závisia od neho aj ďalšie rozhodnutia všetkých objednávateľov dopravných služieb na Slovensku, ktorými sú mestá, vyššie územné celky a Ministerstvo dopravy SR.

V Prešove a Košiciach 19. januára 2023

Celá tlačová správa je na stránke Prešovský samosprávny kraj.