Všeobecné poistné podmienky pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike