Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Tatranská Lomnica – ŽSR

verejny zachod wc toaleta lomnica stanica

Platené verejné WC sa nachádza v budove napravo od  železničnej  stanice.

Vstup je od parkoviska.