Pravidlá súťaže o STANY HUSKY_Svište na Plese_2016_NEW