Barabáš_OOCR_ZCR_Pohľad zo severnej steny Kežmarského štítu

regiontatry zakopane  sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR