Barabáš_OOCR_ZCR_Pohľad zo severnej steny Kežmarského štítu