Barabáš_OOCR_ZCR_Najvyššia stena Tatier – 900m – severná stena Kežmarského štítu