PARKOVISKO PRI RAMPE – Tatranská Polianka

+421 52 47803 11
sekretariat @ lesytanap.sk

Parkovisko na začiatku asfaltovej cesty smer Tatranská Polianka – Horský hotel Sliezsky dom – tesne pred rampou.

Cenník:

osobné auto: 3€/ 1 deň

motocykel: 3€/ 1 deň

auto s prívesom/obytné auto : 6€/ 1 deň

autobus: 9€/ 1 deň

motocykel/ osobný automobil : 240€/ kalendárny rok

Ročné parkovanie sa uhrádza vopred na účet ŠL TANAP-u, v prípade parkovania menej ako jeden kalendárny rok sa uhrádza pomerná časť, počítaná podľa počtu mesiacov (prípadne časť mesiaca, počíta sa ako celý mesiac).
Parkovanie je bez služieb (zimná údržba, stráženie).