Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Štôlňa Sv. Heleny resp. historický názov Svätej Kláry Poprad Kvetnica