Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec 052/442 34 40 Tatranská Lomnica 052/446 81 19 Informácie

Top udalosti

Tatranské rozprávkové putovanie

CVIČENIE PRE ZDRAVIE

VESELÉ SMOKOVECKÉ TRHY

Putovanie za históriou tatranských osád

Kaviareň a čajovňa u Vlka

Na rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách sa už díva z neba!

Visit Tatry
  • 24.02.2017

Túto sobotu, na poludnie sa rozlúčime s veľkou osobnosťou cestovného ruchu, a to nielen v tatranskom, ale aj celoslovenskom meradle. Zuzana Šedivá sa narodila 22. augusta v Bratislave, kde absolvovala aj Vysokú školu ekonomickú, špecializácia Cestovný ruch a spoločné stravovanie, ale celý svoj produktívny život prežila vo Vysokých Tatrách. V podniku Interhotel Tatry v Starom Smokovci pracovala štvrťstoročie a prešla tam rôznymi pozíciami, pokiaľ sa stala hlavou predstaviteľkou tejto spoločnosti. Začínala v Grandhoteli v Starom Smokovci na poste prevádzkarky, neskôr ako vedúca ekonomického úseku a tiež ako riaditeľka tohto starosmokoveckého hotela. Od roku 1986 pôsobila ako ekonomická námestníčka podniku Interhotel Tatry v Starom Smokovci a v roku 1991 sa stala generálnou riaditeľkou a na tejto pozícii zotrvala až do roku 1996. Popritom sa angažovala v pracovných skupinách pripravujúcich založenie Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR SR), patrila medzi zakladajúcich členov Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT), ale aj  Zväzu hotelov a reštaurácií SR, vo vedení ktorého pôsobila sedemnásť rokov ako viceprezidentka a prezidentka.
V rokoch 1997 až 2005 viedla hotel Hubert v Gerlachove a následne štyri roky hotel International vo Veľkej Lomnici.
V roku 2003 získala ocenenie Osobnosť cestovného ruchu a od roku 2009 pôsobila ako konzultantka a školiteľka. Naposledy bola regionálnym koordinátorom Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu pre Prešovský kraj.

Česť jej pamiatke! (ija)