RETRO HOTEL MORAVA – turnusový program 22.09. – 27.09.2019-page-001