Pozvánka-na-Letnú-čitáreň-2020-24.7.2020-2.-prednáška