2019_12_Štruktúra_ubytovaných_návštevníkov_v_RVT 2019_vs2018_naweb

regiontatry zakopane  sacr_footer

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR