EKO TOALETY
PRE TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK

zdruzenie cestovneho ruchu
oblastna organizacia tatry

CIEĽ

Naším cieľom je eliminovať biologický odpad v blízkosti turistických chodníkov osadením ekologických toaliet na strategických miestach pre turistov. 
Toalety s čo najmenším vplyvom na životné prostredie, s čo najnižšími nákladmi na údržbu, čo najdlhšie udržateľné a zároveň atraktívne pre návštevníka.
Toalety, ktoré budú ľudia radi využívať .

Suchý záchod