Top udalosti

Tatranský ľadový dóm

Putovanie za históriou tatranských osád

Tatranské Vianoce

Vianočné trhy v Krakove

Kaviareň a čajovňa u Vlka október

Bezpečné Vysoké Tatry – obnova a rozšírenie kamerového systému

  • 13.02.2020

Mesto Vysoké Tatry získalo dotáciu vo výške 10 000 € na realizáciu projektu „Bezpečné Vysoké Tatry – obnova a rozšírenie kamerového systému“. Tento projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, mesto Vysoké Tatry zabezpečilo spolufinancovanie vo výške 2 500 €. Cieľom tejto prvej etapy bola obnova existujúceho kamerového systému v štyroch lokalitách. Nové externé kamery sú umiestnené v Starom Smokovci – budova mestského úradu, Tatranskej Lomnici – park a sídlisko, Dolnom Smokovci – Centrum obchodu a služieb.

Hlavným dôvodom realizácie projektu v meste Vysoké Tatry bol predovšetkým čiastočne nefunkčný externý kamerový systém v jednotlivých mestských častiach. Tento kamerový systém bol nepostačujúci, nakoľko najmä počas letnej a zimnej turistickej sezóny bolo zaznamenané veľké množstvo návštevníkov, s čím súvisí aj zvyšujúci sa počet prípadov vandalizmu a kriminálnej činnosti na území mesta. Bezpečnosť nielen návštevníkov ale aj obyvateľov mesta je v posledných rokoch vo zvýšenej miere ohrozená aj výskytom medveďa hnedého najmä vo večerných hodinách v intraviláne mesta. Nakoľko nebolo možné použiť výstupy z existujúceho kamerového systému, rozhodli sme sa zabezpečiť jeho rekonštrukciu a následne rozšíriť ho o ďalšie externé kamery.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Prevencia kriminality
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn